Czwartkowe Forum SGH: Rynki portugalskojęzyczne – potencjał do wykorzystania?

Czwartkowe Forum SGH: Rynki portugalskojęzyczne – potencjał do wykorzystania?

20 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Wojciech Baczyński, dyrektor generalny Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC), oraz dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH.

Obecnie 3,7% światowej populacji i 3,6% światowego PKB to rynki portugalskojęzyczne. To nie tylko Portugalia, ale i Brazylia, będąca największą gospodarką Ameryki Łacińskiej. W Brazylii mieszka też druga pod względem liczebności Polonia na świecie i nie jest niczym zaskakującym usłyszenie języka polskiego na ulicach miast stanu Paraná. Do rynku portugalskojęzycznego zaliczają się także m.in. jedne z szybciej rozwijających się rynków w Afryce – Mozambik i Angola. Rynki portugalskojęzyczne są więc rosnącą potęgą gospodarczą, społeczną i kulturalną, której potencjał jest ogromny i powinien wzbudzać zainteresowanie, także wśród polskich inwestorów. Z kolei polski rynek, zarówno dzięki swojemu potencjałowi, jak i różnorodności, może być bardzo atrakcyjny dla inwestorów z krajów portugalskojęzyczych, co pokazuje przykład inwestycji portugalskich w naszym kraju. Podczas spotkania odpowiemy na pytania związane z rosnącymi możliwościami inwestycyjnymi.

  • Dlaczego warto inwestować w krajach portugalskojęzycznych?
  • Jaki potencjał rozwoju mają inwestycje na rynkach portugalskojęzycznych?
  • Jakie wyzwania i utrudnienia może napotkać inwestor decydujący się na wejście na te rynki?
  • Co może przyciągnąć inwestorów z krajów portugalskojęzycznych do Polski?
  • Na czym polegają misje biznesowe Polsko Portugalskiej Izby Gospodarczej?
  • Jak pandemia wpłynęła na rynki portugalskojęzyczne?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.