DR WOJCIECH KUROWSKI
Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości
Instytut Zarządzania Wartością
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Ekspert zewnętrzny NCBiR w programie Inteligentny Rozwój oraz członek Komitetu Sterującego „e-Pionier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeszłości pracował m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Departament Nadzoru Rynku) oraz pełnił funkcję członka zarządu w spółce informatycznej. Jest także współtwórcą kilku startupów technologicznych zajmujących się m.in. komercjalizacją big data. Obecnie na stanowisku adiunkta prowadzi badania naukowe dotyczące kreowania wartości w erze cyfrowej, w szczególności dotyczą one automatyzacji oraz decentralizacji przepływu wartości (autor książki: Mafia 2.0. Jak organizacje przestępcze kreują wartość w erze cyfrowej). W Szkole Głównej Handlowej prowadzi wykłady z: big data, blockchainu oraz startupu technologicznego. Sprawuje opiekę naukową nad organizacjami akademickimi SGH Data Science Management oraz Blockchain Technology and Digital Currencies.