PROF. DR HAB. MAŁGORZATA PONIATOWSKA-JAKSCH
Zakład Strategii Konkurencji
Instytut Rynków i Konkurencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH