PROF. DR HAB. KRZYSZTOF BOROWSKI
Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH