DR HAB. ANDRZEJ SOBCZAK, PROF. SGH
Zakład Zarządzania Informatyką,
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej,
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Specjalizuje się w zarządzaniu cyfrową transformacją. Obecnie swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. W 2021 r. nakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukaże się jego monografia „Strategiczne i organizacyjne aspekty robotyzacji procesów biznesowych”, stanowiąca podsumowanie trzyletnich badań autora w tym obszarze.