Przypieczętowane. Dyplomy absolwentów SGH z pieczęcią elektroniczną

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 26 czerwca rozpoczęła wydawanie absolwentom – oprócz tradycyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu – także wersję cyfrową w postaci skanów opatrzonych kwalifikowaną elektroniczną pieczęcią SGH. Od początku roku akademickiego 2019/2020 każdy dyplom oraz suplement jest oznaczony kwalifikowaną pieczęcią. Czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?

Pieczęć elektroniczna SGH

To rodzaj elektronicznego podpisu złożonego na cyfrowej wersji dokumentu. 
Dysponentem pieczęci elektronicznej jest instytucja – w naszym przypadku uczelnia – co odróżnia ją od tradycyjnego elektronicznego podpisu, którego dysponentem jest osoba fizyczna.

Autentyczność oraz integralność dokumentu zapewnia system informatyczny, za pomocą którego oryginalny dokument w ostatecznej, cyfrowej wersji zostaje opatrzony elektroniczną pieczęcią, co daje możliwość niezależnej i wiarygodnej weryfikacji prawdziwości wydania dokumentu.

Elektroniczna pieczęć SGH jest rozwiązaniem zgodnym z przepisami Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC), które stanowią standardowe reguły prawne dotyczące przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych w Unii Europejskiej.

Opatrzenie dyplomu i suplementu do dyplomu pieczęcią, pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że dokument jest autentyczny.

 

Uroczystość ukończenia studiów 16 listopada 2019 r. /Fot. Magda Święcicka

Jakie zastosowanie ma pieczęć elektroniczna SGH?

Absolwenci SGH, których dyplom lub suplement do dyplomu zostanie opatrzony pieczęcią elektroniczną, będą mogli z łatwością potwierdzić swoje kwalifikacje w przypadku np:

  •  starania się o pracę – cyfrowe odzwierciedlenie dyplomu opatrzone elektroniczną pieczęcią SGH nie wymaga już dodatkowego potwierdzania przez rekrutera/headhuntera autentyczności przedstawionego podczas rekrutacji dyplomu; 
  •  aplikacji na  m.in. studia zagraniczne – elektroniczna pieczęć SGH jest zgodna z międzynarodowymi standardami potwierdzania autentyczności 
  • aplikacji na studia magisterskie w SGH. W najbliższej rekrutacji na studia dyplom opatrzony elektroniczną pieczęcią SGH, załączony w systemie rekrutacyjnym, będzie uznany jako oryginalny dokument.

Jak przebiega weryfikacja dyplomu SGH opatrzonego elektroniczną pieczęcią?

Instrukcja krok po kroku:

1.    Aby zweryfikować dyplom/ suplement do dyplomu opatrzony elektroniczną pieczęcią należy użyć oprogramowania Adobe Reader
2.    Po otwarciu dokumentu w programie, z MENU wybieramy ikonę podpisu

3.    Zielona ikona, pojawiająca się przy treści „Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie” potwierdza autentyczność podpisu.

4.    W celu sprawdzenia właściwości podpisu klikamy prawym przyciskiem na opcję "Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie" 
5.    Wybieramy opcję "Pokaż właściwości podpisu" 

6.    Następnie wybieramy opcję „Sprawdź poprawność wszystkich podpisów”

7.    Klikając na opcję „Pokaż certyfikat autora podpisu” otrzymujemy certyfikat kwalifikowanej elektronicznej pieczęci SGH.
 

Informacji na temat pieczęci elektronicznej SGH udziela również Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury