VI. edycja Programu Mentoringowego SGH dobiegła końca

duża grupa osób - zdjęcie grupowe na auli

29 maja 2023 r. w Auli Głównej SGH i w Ogrodach Rektorskich uroczyście zakończyliśmy szóstą już edycję Programu Mentoringowego SGH. Uczestniczyło w niej 105 mentorskich par absolwencko-studenckich, co czyni ją najliczniejszą z dotychczasowych edycji.

W ramach rozpoczętego w grudniu 2022 roku programu, tak jak we wszystkich poprzednich edycjach, trzon stanowiła indywidualna praca w parze mentor/mentorka (absolwent/absolwentka) oraz mentee (student/studentka). Taka para odbyła minimalnie pięć spotkań, podczas których pracowała nad ustalonymi na początku celami w oparciu o zawarty kontrakt. Tuż po oficjalnym zainaugurowaniu programu obie strony odbyły warsztaty wprowadzające do dobrego pełnienia swoich ról. Mentorzy otrzymali dodatkowo Kompendium mentora, które zbiera i porządkuje kluczowe zagadnienia mentoringu.

Mentorzy i mentorki, uczestniczący w VI edycji programu, mieli dodatkowo możliwość rozwijania kompetencji w tej roli poprzez szkolenie z radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, wymianę doświadczeń podczas cyklicznych Rozmów mentorów i mentorek przy kawie i herbacie oraz sesję interwizyjno-superwizyjną.

Dziesięcioro mentorów uczestniczyło w programie już po raz piąty. Doceniając ich zaangażowanie i długotrwałość relacji, wręczyliśmy im z tej okazji pamiątkowe statuetki.

grupa osób ustawia się do zdjęcia grupowego

Cieszy nas, że są absolwenci i absolwentki, którzy od lat angażują się w program w roli mentorów/mentorek. Oprócz tych, którzy są z nami od pięciu czy sześciu lat, wiele kolejnych osób dołącza do wybranych edycji. Z radością witamy w mentorskim gronie także nowych absolwentów i absolwentki, dla których są to czasem pierwsze kroki w nowej roli.

Wszyscy nasi mentorzy i mentorki otrzymali pamiątkowe dyplomy, podobnie jak uczestniczący w programie mentees.  

Ideą Programu Mentoringowego SGH jest łączenie absolwentów i absolwentek SGH ze studentami i studentkami, którzy chcą skorzystać z doświadczenia i towarzyszenia starszych kolegów i koleżanek w kształtowaniu kariery. Zależy nam przy tym nie tylko na budowaniu indywidualnych relacji pomiędzy mentee a mentorem, ale również na tworzeniu absolwencko-studenckiej wspólnoty. Stąd też w programie proponujemy dodatkowe spotkania w większym gronie. Oprócz tych inaugurujących i kończących program, odbyło się jeszcze spotkanie wielkanocne, podczas którego nie zabrakło tak wymiany opinii, jak i  dobrej wspólnej zabawy.

Studenci i studentki uczestniczący w programie mogli skorzystać nie tylko z doświadczeń mentora/mentorki, z którymi pracowali w indywidualnej parze, ale mogli także poznać ścieżki kariery oraz specyfikę związaną z wybranymi obszarami rozwoju zawodowego/ branżami podczas zamkniętych spotkań w cyklu Mentors’ stories. Testowana już w ubiegłej edycji formuła spotkała się z zainteresowaniem mentees, dlatego w tej edycji powtórzyliśmy ją aż dwukrotnie (zaprezentowało się w niej ośmioro mentorów).

Kończąc VI edycję programu myślimy już o kolejnej, w której udział zadeklarowała już część z dotychczasowych mentorów i do której jesienią zapraszać będziemy kolejnych absolwentów i absolwentki. Studentkom i studentom, którzy mają możliwość uczestniczyć w programie tylko jeden raz, życzymy wielu sukcesów w realizacji zawodowych celów. Mamy nadzieję, że za jakiś czas część z nich wróci do nas w roli mentorów.

Justyna Kozera

dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami