DR HAB. IZABELA PRUCHNICKA-GRABIAS, PROF. SGH
Zakład Bankowości Inwestycyjnej
Instytut Bankowości
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH