DR ADAM CZERNIAK
Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej,
Katedra Ekonomii II,
Kolegium Gospodarki Światowej

Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i rynku nieruchomości. Prowadzi wykłady z makroekonomii, historii myśli ekonomicznej i socjologii ekonomicznej. Dyrektor ds. badań w Centrum Analitycznym Polityka Insight. Do 2012 r. ekonomista bankowy. Współpracował też z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. Stypendysta Ronald Coase Institute. Opiekun SKN Ekonomii Politycznej.