Ruszyła III edycja Programu Mentoringowego SGH

Już po raz trzeci absolwenci SGH będą w roli mentorów towarzyszyć wybranym studentom - mentees i wspierać ich w indywidualnym procesie rozwoju zawodowego. 

W zainaugurowanej 3 grudnia tegorocznej edycji Programu Mentoringowego SGH uczestniczy 75 par mentorskich złożonych ze studentów (mentees) oraz absolwentów (mentorzy) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Co nowego czeka ich w tym roku?

„Ramię w ramię” do wspólnego celu: mentorzy i mentees

Na program składa się cykl indywidualnych spotkań mentora i mentee, podczas których pracują na ustalonymi wstępnie i zapisanymi w kontrakcie celami, jak również szkolenia, warsztaty i wspólne spotkania mentorów i mentees. Uczelnia oferuje absolwentom wsparcie w postaci metod i narzędzi pomagających skutecznie pełnić rolę mentora. Dodatkowo zarówno mentorzy jak i mentees mogą liczyć na konsultacje z opiekunem merytorycznym programu – doradcą kariery SGH. Dla mentorów przewidziano również spotkanie superwizyjno-interwizyjne.
 
Grupa studentów - mentees składa się z ambitnych, utalentowanych osób, wyróżniających się osiągnięciami oraz motywacją do udziału w programie. W gronie mentorów znajdują się zarówno absolwenci, którzy po raz pierwszy uczestniczą w inicjatywie, jak i ci, którzy kontynuują swoje zaangażowanie w tej roli kolejny raz - wszystkich łączy dobrowolna chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami ze swoimi młodszymi kolegami. Choć w Programie Mentoringowym to głównie mentees czerpią od absolwentów, proces jest wymienny i zachodzi również w drugą stronę. Obecni studenci wnoszą nową perspektywę, świeże spojrzenie, prezentują dążenia i wartości swojego pokolenia, dając absolwentom doskonałą okazję do jego bezpośredniego poznania i ułatwiając zrozumienie.

 

Inauguracja III edycji Programu Mentoringowego - 3 grudnia 2019 r./Fot. Paweł Gołębiowski

Budowanie absolwencko - studenckiej wspólnoty SGH

Istotą programu jest budowanie relacji, które pozwolą na zrealizowanie zarówno wyznaczonych celów indywidualnych, jak też przyczynią się do budowania absolwencko - studenckiej wspólnoty SGH. Ułatwić ma to zwiększona w tej edycji liczba wspólnych spotkań mentorów i mentees, która jest jednocześnie odpowiedzią na zgłoszone w poprzedniej edycji potrzeby i oczekiwania.

Program Mentoringowy SGH organizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Samorząd Studentów SGH. Jednostką realizującą program od strony uczelni jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. III edycja potrwa od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na absolwent.sgh.waw.pl. 

Różnorodność twórczo połączona - I edycja Programu Mentoringowego

Długa historia znajomości - wzmianka o II edycji Programu Mentoringowego

Zdjęcia z inauguracji III edycji Programu Mentoringowego