Dr hab. Marcin Gospodarowicz w prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN

grafika przedstawiająca zdjęcie mężczyzny w okągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli; podpis dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH, #kadranaukowaSGH

27 marca 2024 r. dr hab. Marcin Gospodarowicz, prof. SGH, z Instytutu Bankowości został wybrany w skład prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. Komitet jest samorządną reprezentacją uczonych zajmujących się w Polsce problematyką finansów.

Profesor Gospodarowicz jest absolwentem kierunku ekonomika przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą (1999), doktorat (nauki ekonomiczne) – Uniwersytet Wiedeński (2007), habilitacja (finanse) – Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016). Ukończył studia doktoranckie z dziedziny finansów CCEFM (Center for Central European Financial Markets) na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w School of Economics and Finance Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia) oraz Financial University under the Government of the Russian Federation (Moskwa).

Specjalizacje badawcze: regulacje nadzorcze i instytucje otoczenia sektora bankowego, dyscyplina rynkowa w bankowości, systemy informatyczne w bankowości, instytucje finansowe w rozwoju lokalnym.

Więcej na temat Komitetu Nauk o Finansach PAN.

W komitecie tym zasiada liczne grono profesorów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: 

  • prof. dr hab. Agnieszka Alińska 
  • prof. dr hab. Krzysztof Borowski 
  • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 
  • dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH 
  • dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH 
  • prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska 
  • prof. dr hab. Anna Szelągowska 
  • prof. dr hab. Adam Szyszka 
  • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska