Porozumienie ws. projektu budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji Future Finance Poland

dwóch mężczyzn ściska sobie ręce po podpisaniu porozumienia; stoją w gabinecie

16 stycznia 2024 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Fundacja FinTech Poland zawarły porozumienie w sprawie projektu budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji – Future Finance Poland. 
Dokument z ramienia SGH podpisał rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, a ze strony Fundacji FinTech Poland – jej prezes dr Paweł Widawski.

„Ideą tego projektu jest wzmocnienie Polski, w tym wypadku Warszawy, jako głównego centrum finansowego nowej generacji; stworzenie warszawskiego City – miejsca, gdzie warto inwestować, lokować instytucje finansowe z nowymi technologiami, np. podmioty typu fintech – mówi Gazecie SGH –  kierownik Zakładu Cyfrowych Finansów FINTECH dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, który odpowiada merytorycznie za ten projekt po stronie SGH.

Przedsięwzięcie jest kompleksowe w różnych obszarach, w tym w sferze edukacji i badań oraz wykorzystania zasobów ludzkich, zarówno młodych talentów, jaki i wysokiej klasy fachowców. W Polsce mamy nadzór finansowy dostrzegający nowe wyzwania, odpowiednią infrastrukturę techniczną, w tym telekomunikacyjną, a także społeczeństwo otwarte na innowacje technologiczne w sferze finansowej – np. polski system bankowy jest jednym z najlepiej ocenianych w tej dziedzinie na świecie – przekonuje prof. Kurkliński. I tłumaczy, że zwiększona rywalizacja różnych ośrodków finansowych po trosze wynika to ze skutków brexitu, gdy londyńskie City zaczęło tracić na znaczeniu i część instytucji zaczęła wyprowadzać się ze stolicy Wielkiej Brytanii. Jednak także nowe technologie same w sobie wywołują to otwarcie, kreują powstawanie nowych podmiotów, prowadzą do fundamentalnych zmian systemowych i instytucjonalnych.

Ku tworzeniu się nowego centrum finansowego w tej części świata aspiruje wiele europejskich miast: Wilno, Tallin, Praga, Mediolan, Frankfurt, Paryż czy Amsterdam. W szranki stanęła również Warszawa.

Fundacja FinTech Poland zainicjowała całościowy program, dzięki któremu Warszawa może stać się stolicą finansową nowej generacji, i dzięki promocji inwestorzy mogą dowiedzieć, że w Polsce są korzystne warunki do zakładania i prowadzenia tego typu działalności.

Założona w 2016 roku Fundacja FinTech Poland jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w finansach cyfrowych oraz organizacją zrzeszającą blisko 100 podmiotów z sektora cyfrowych finansów, które wspólnie tworzą wyjątkowy ekosystem współpracy. „Naszą misją jest przyspieszenie rozwoju sektora cyfrowych finansów i budowa centrum finansowego nowej generacji w Polsce – czytamy na stronie internetowej fundacji. – Promujemy ideę budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce, dlatego angażujemy się w tworzenie strategii dynamicznego rozwoju sektora finansowego i całego ekosystemu finansowego”.

„Uczestnictwo wiodących polskich uczelni wyższych w inicjatywie Future Finance Poland ma kluczowe znaczenie dla jej powodzenia w kilku wymiarach. Z jednej strony, to dostęp do unikalnej ekspertyzy oraz możliwość prowadzenia badań naukowych wspierających rozwój polskiego sektora finansowego i zwiększających jego innowacyjność. Z drugiej strony, centrum finansowe w sposób ciągły musi być zasilane w światowej klasy talenty i dlatego programy edukacyjne powinny być stale dostosowywane do potrzeb szybko zmieniającego się i opartego na innowacjach sektora finansowego” – skomentował dla Gazety SGH – życie uczelni prezes Paweł Widawski.

Prof. Kurkliński dodał, że w ramach projektu Fundacja FinTech Poland wraz z środowiskiem akademickim zakłada stworzenie konsorcjum uczelni, promujących edukację na odpowiednim poziomie. Jak wskazał, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest liderem, jeśli chodzi o fintech. „Przed trzema laty zainicjowaliśmy w SGH nowe Studia podyplomowe FINTECH. Można powiedzieć, że utrwaliliśmy naszą pozycję wśród uczelni w tym obszarze, proponując interesujący program i zdobywając uczestników na te studia trzeci rok z rzędu. SGH jest ośrodkiem, który dysponuje wiedzą i środowiskiem naukowym zarówno własnych pracowników, jak i współpracowników zewnętrznych, którzy są ekspertami w dziedzinie fintech” – podkreślił prof. Kurkliński. 

Fundacja FinTech Poland jest partnerem SGH w tych studiach, wspiera naszą uczelnię i propaguje również te studia.


„SGH kreuje się w tym momencie jako lider, ośrodek akademicko-edukacyjny w dziedzinie fintechu, nowych finansowych technologii. Dla nas w projekcie Future Finance Poland korzyścią jest to, że możemy pokazać, iż mamy w programie studia, które cieszą się dobrą opinią. Ale poszliśmy krok dalej: półtora roku temu powstał Zakład Cyfrowych Finansów FINTECH” – wskazał prof. Kurkliński, który jest  kierownikiem tej jednostki w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

„Funkcjonujemy zatem na rynku akademickim jako uczelnia, która ma już jednostkę naukowo-badawczą specjalizującą się w fintechu. SGH to jedna z pierwszy uczelni, gdzie aktywność w tym obszarze została zinstytucjonalizowana. Studia podyplomowe i działalność Zakładu, współpracującego z Fundacją Edukacji Menedżerskiej SGH powoli sprawiają, że SGH jako autorytet może wypowiadać się w kwestiach fintechu” – zaznaczył ekspert. Dla przykładu, pod koniec 2023 r. urząd m. st. Warszawy wydał specjalny raport na temat Warszawy jako miasta sprzyjającego rozwojowi fintechów, w tworzeniu którego brali udział właśnie eksperci z SGH. 

„Uczestnictwo w takich inicjatywach sprzyja SGH w budowaniu swojej pozycji, zapraszaniu do różnych gremiów eksperckich, wypowiadaniu się w sferze badań naukowych i edukacji w obszarze fintech. Stąd to porozumienie” – podsumowuje rozmówca Gazety SGH – życie uczelni. 

Inicjatywą udało się  zainteresować takich ważnych partnerów, jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIZ), PKO Bank Polski, Mastercard, Accenture, Natwest oraz inne duże instytucje finansowe, firmy technologiczne i doradcze.

FFP Strategia 2023