Jubileusz 30 lat Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego

Konferencja jubileuszowa w auli pierwszej w budynku C

W SGH 12 października br. odbyła się konferencja „Current Challenges for the Social Market Economies in Poland and Germany in Light of the Ukraine War: Between Increasing Competitiveness and Strengthening Environmental Protection”. W tym roku podczas konferencji uczestnicy świętowali 30-lecie powstania Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH.

Forum powstało w 1993 roku w ramach finansowanego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) programu dydaktycznego dla Europy Środkowej i Wschodniej. Współpracę ze strony niemieckiej od samego początku koordynuje Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU Mainz) przy udziale Uniwersytetu Duisburg-Essen. W roku 1999 Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH zostało uznane za najlepszy niemieckojęzyczny program DAAD w Europie. W 2010 r. w ramach dostosowywania do podziału na studia dwustopniowe w SGH i JGU opracowano i wdrożono na studiach I stopnia specjalizację międzykierunkową „Management der Deutsch-Polnischen Wirtschaftsaktivitäten”, a na studiach magisterskich uruchomiono Program Podwójnych Dyplomów (z uniwersytetami w Moguncji, Kolonii, Frankfurcie nad Odrą i w Duisburgu). Każdy student studiów licencjackich SGH może uczestniczyć w programie Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, w tym również wyjechać na semestr oraz kurs językowy do uczelni partnerskiej JGU Mainz. Więcej informacje na stronie https://www.sgh.waw.pl/pnfa.

Konferencja ”Current Challenges for the Social Market Economies in Poland and Germany in Light of the Ukraine War: Between Increasing Competitiveness and Strengthening Environmental Protection”

Dzięki ciągłemu wsparciu finansowemu wspólnego programu od 1993 roku już ponad 800 uczestników programu otrzymało możliwość wyjazdu ze stypendium DAAD na studia lub kurs językowy do RFN.

Tegoroczne świętowanie wspomnianego jubileuszu programu niemieckojęzycznego rozpoczęło się dzień przed konferencją podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Na inauguracji profesor Daniel Schunk, obecny koordynator wspólnego programu na JGU Mainz, i profesor Stefan Rammert z JGU Mainz oraz Stefan Krebs z Uniwersytetu Duisburg-Essen otrzymali medale „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”. Prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, w uznaniu zasług osób wyróżnionych podkreślił, że wnieśli oni niezastąpiony wkład w pomyślny rozwój polsko-niemieckiego programu w SGH, w tym we wsparcie wymiany studentów, doktorantów i wykładowców między obiema uczelniami, a tym samym w dalszy rozwój umiędzynarodowienia naszej uczelni.

Konferencję otworzyli przedstawiciele władz SGH: prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Mariusz Próchniak oraz dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego prof. dr hab. Piotr Błędowski, koordynator programu Forum w latach 1993–2010. Świętowanie okrągłej rocznicy powstania Forum uświetnili Robert Rohde, minister pełnomocny RFN, dr Susanne Luedtke, kierowniczka działu projektów współpracy w Europie, na Kaukazie Południowym i w Azji Środkowej, oraz dr Martin Krispin, dyrektor Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie.

Podczas konferencji przemówienia wygłosili także przedstawiciele uczelni partnerskich: wicerektor Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji prof. dr Stephan Jolie, dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych tej uczelni prof. dr Roland Euler oraz prof. dr Hans-Joachim Paffenholz, jeden z założycieli programu i od 1997 r. doktor honoris causa SGH.

Prof. dr Philipp Harms przestawił w wykładzie, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się pojęcie globalizacji. Następnie omawiano „Wyzwania gospodarcze i polityczne w Niemczech i Polsce na tle wojny na Ukrainie”. W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr. hab. Michała Moszyńskiego, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), wzięli udział Tomasz Salomon z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dr Thomas Obst z Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii i David Gregosz, kierownik oddziału Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Częścią konferencji były panele dyskusyjne dotyczące różnej tematyki, w tym ogólnych wyzwań dla polityki gospodarczej, konkretnych aspektów rozwoju gospodarczego czy polityki pieniężnej i sektora bankowego.

Wydarzenie zostało zakończone spotkaniem absolwentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Tym razem dr Lars Gutheil – dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) wspólnie z absolwentami Forum: Marcinem Diakonowiczem – partnerem w Audycie firmy Grand Thornton, Rolandem Kulikowskim – dyrektorem zarządzającym firmy Volkswagen Bank GmbH sp. z o.o. i dr. Maciejem Mederem – executive mangerem firmy Zeb Consulting wymienili się spostrzeżeniami na temat wyzwań dla niemieckich i polskich uniwersytetów w świetle zmian demograficznych i niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Wieczorem 11 października rektor Piotr Wachowiak i prorektor Jacek Prokop wspólnie z dyrektorem programu ze strony SGH Jürgenem Wandelem zaprosili honorowych gości konferencji na uroczystą kolację. Była to świetna okazja do wspomnień założycieli projektu, jak również planowania wspólnych działań na przyszłość.  


DR WALDEMAR MILEWICZ, Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH
GALINA WANDEL, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH