Wielki finał: uroczystość ukończenia studiów magisterskich 2023

aula pełna absolwentów podczas uroczystości ukończenia studiów

Atmosfera radości, podniosłości i poczucia dumy towarzyszyła wydarzeniom, które 16 grudnia 2023 r. odbyły się w Auli Głównej naszej uczelni. Ponad 600 absolwentek i absolwentów oraz blisko 400 towarzyszących im bliskich zebrało się, by wspólnie świętować uzyskanie tytułu magistra i zakończenie ważnego etapu w życiu. 

Ogromne zainteresowanie udziałem w uroczystości sprawiło, że wydarzenie odbywało się w dwóch turach: o godz. 12.00 oraz o godz. 16.30. W obydwu wydarzeniach wzięły udział władze uczelni na czele z rektorem dr. hab. Piotrem Wachowiakiem, prof. SGH, z towarzyszeniem prorektora ds. dydaktyki i studentów dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH, prorektora ds. rozwoju dr. hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH, oraz dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Doroty Niedziółki, prof. SGH. Podczas wystąpień nie zabrakło gratulacji, podsumowań i cennych wskazówek na dalszą drogę, a także i dobrego humoru.  

Ciepłe, autentyczne przesłanie, odnoszące się do własnych wspomnień z czasu studiów oraz doświadczeń po ich zakończeniu, skierowała do wszystkich Katarzyna Podgórna, People Partner w należącej do Klubu Partnerów SGH firmie PwC, absolwentka SGH.

kobieta przemawia podczas uroczystości na uczelni

Podczas uroczystości ogłoszono laureata tegorocznej Nagrody Dziekan Studium Magisterskiego. Został nim Łukasz Więcławski, absolwent kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa. Kapituła doceniła bardzo wysoką średnią oraz pracę dyplomową pt. "Economic sanctions in the 21st century: A Law & Economics perspective", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Artura Nowaka-Fara. Laureat nie mógł osobiście przybyć na uroczystość, ale przesłał słowa podziękowania.

aula pełna absolwentów; na ekranie laureat nagrody Dziekana Studium Magisterskiego

Swoje refleksje na temat zwycięskiej pracy zaprezentował także przedstawiciel fundatora nagrody, Banku Pekao S.A., dyrektor z Departamentu Prawnego Łukasz Szuwarowski, który uczestniczył w ocenie pracy. Zwycięzca otrzyma od banku grant w wysokości 10 tys. złotych.

męzczyzna przemawia na uroczystości uczelnianej

Elementem, którego nie sposób pominąć przy takim wydarzeniu, są mowy graduacyjne wygłaszane przez osoby wybrane z grona najlepszych absolwentów. W tym roku głos zabrali: w turze I – Wiktoria Listkowska, absolwentka kierunku HR Business Partner, która znalazła się w gronie wyróżnionych ze średnią 4,95 oraz w turze II – Mateusz Rymuszka, absolwent kierunku Zarządzanie projektami, który ukończył ze średnią 4,97.  

Każdy z uczestniczących w wydarzeniu absolwentów odebrał z rąk JM Rektora oraz Pani Dziekan SM list gratulacyjny, a moment ten został uwieczniony na pamiątkowej fotografii. Na koniec tradycyjnie już wszyscy ustawili się na scenie Auli Głównej do wspólnego zdjęcia, na którym uwieczniono, jak rzucają w górę birety na wiwat. Cała uroczystość dostarczyła wielu radości i wzruszeń, przebiegała w niezwykłej atmosferze, podniosłej, a jednocześnie ciepłej, miłej i bezpośredniej. Uświetnił ją swoim śpiewem wspaniały Chór SGH. Elementem domykającym wydarzenie był wspólny toast uczestników, ich gości oraz władz uczelni wzniesiony miodem pitnym SGH w Auli Spadochronowej przez rektora SGH.  

Serdecznie gratulujemy magistrom i zapraszamy do pozostania w kontakcie z uczelnią jako absolwenci.

Galeria zdjęć indywidualnych

Galeria zdjęć z uroczystości

Galeria zdjęć indywidualnych

Galeria zdjęć z uroczystości