CIVICA Doctoral Conference 2023

zdjęcie grupy osób pozującej z konferencji

15-17 listopada 2023 dwoje doktorantów Szkoły Doktorskiej SGH oraz dziesięcioro doktorantów i młodych naukowców z uczelni ukraińskich, uczestniczących w projekcie CIVICA for Ukraine, wzięło udział w konferencji CIVICA Doctoral Conference 2023: How to Prepare Yourself for the Academic Job Market, zorganizowanej przez Uniwersytet Środkowoeuropejski w Wiedniu (Central European University).  

Podczas trzydniowego spotkania doktoranci z dziesięciu uniwersytetów należących do CIVICA i z Ukrainy wzięli udział w warsztatach z zakresu pisania doktoratu oraz wspierania rozwoju kariery naukowej.

Konferencja obejmowała liczne sesje i praktyczne warsztaty dla doktorantów z różnych  dyscyplin, którzy wybrali karierę naukową. Warsztaty, prowadzone przez ekspertów i wykładowców z instytucji partnerskich CIVICA, obejmowały m.in.:

  • Przygotowanie publikacji naukowej,
  • Pisanie profesjonalnego listu motywacyjnego,
  • Opracowanie skutecznej propozycji badawczej dla aplikacji postdoc,
  • Przedstawienie przekonującej prezentacji na temat swoich badań podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Ponadto dr Iryna Dehtiarowa wzięła udział w debacie na temat możliwości rozwijania kariery naukowców w Europie “Roundtable: Opportunities, Challenges & Experiences of PhD Holders in Navigating Early-Career Job Markets in Research and Concluding Remarks”, podkreslając zróżnicowane ścieżki kariery profesjonalistów ze stopniem naukowym doktora, obecne trendy rozwoju kariery naukowej w Europie, a także zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń i wiedzy była nie tylko inspirująca, ale także sprzyjała budowaniu międzynarodowych sieci akademickich. Udział w konferencji młodych naukowców z Ukrainy podkreśla znaczenie akademickiej współpracy międzynarodowej oraz wspiera rozwój naukowy w regionie. Projekt CIVICA for Ukraine, finansowany przez NAWA, jest kolejnym ważnym sygnałem z Unii Europejskiej, że jest gotowa współpracować z Ukrainą nie tylko w zakresie odbudowy kraju wskutek trwającej tam wojny, ale także w odniesieniu do rozwoju nauki i edukacji, a także w obszarze najważniejszych problemów globalnych.

CIVICA Doctoral Conference 2023