World Economy 2019

Konferencja w ramach obchodów 70-lecia Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

W dniach 9–10 maja br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future”. Jej organizatorami było Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH „Korporacja HZ”. Wsparcia konferencji udzielił Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konferencja odbyła się w ramach uroczystości 70-lecia Kolegium Gospodarki Światowej SGH (dawniej Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS) oraz obchodów jubileuszu wybitnych pracowników KGŚ: prof. Adama Budnikowskiego, prof. Elżbiety Duliniec, prof. Tomasza Gołębiowskiego, prof. Jolanty Mazur, prof. Ryszarda Rapackiego, prof. Dariusza Rosatiego oraz prof. Andrzeja Sznajdra.

Konferencja, w której uczestniczyli naukowcy z Polski oraz z zagranicy (m.in. z Chin, Węgier, Wielkiej Brytanii, Rosji, Gruzji, Niemiec, Japonii, Litwy), a także przedsiębiorcy, studenci oraz absolwenci SGH, była okazją do dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami teoretycznymi i empirycznymi w ekonomii i biznesie międzynarodowym oraz otwartym i inspirującym forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami. Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z wynikami prowadzonych badań w obszarze ekonomii oraz biznesu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, dylematów, a także potencjalnych szans związanych z rozwojem gospodarki światowej wśród naukowców, przedstawicieli świata biznesu i studentów.

Obrady toczyły się wokół szeroko pojętej problematyki nowych zjawisk w gospodarce światowej, procesów integracyjnych i dezintegracyjnych, inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście globalizacji rynków, a także czynników międzynarodowej konkurencyjności gospodarek, regionów, branż i przedsiębiorstw.

Głównymi prelegentami byli światowej sławy wybitni ekonomiści: prof. Sándor Kerekes (Corvinus University of Budapest), który wygłosił referat pt. Co jest niemożliwe? Forum Odpowiedzialnego Rozwoju – cele zrównoważonego rozwoju jako podstępne problemy oraz prof. Rajneesh Narula (Henley Business School, University of Reading) z wykładem pt. Niestabilności procesu globalizacji w obliczu ekonomicznego nacjonalizmu.

Ożywiona dyskusja toczyła się w ramach sesji: „Międzynarodowa polityka gospodarcza”, „Wyzwania w biznesie międzynarodowym”, „Globalizacja politycznie niepoprawna”, „Odmiany (modele) kapitalizmu w Unii Europejskiej”, „15 lat członkostwa Polski na rynku wewnętrznym UE: więcej czy mniej integracji?”, „Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku – ku nowemu ładowi gospodarczemu?”, „Międzynarodowe rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw” oraz „Problem kartelizacji gałęzi”. Podczas konferencji odbyły się także dwie debaty absolwenckie, które pozwoliły spojrzeć okiem praktyków na problemy związane z wartościami i etyką w biznesie.

Uwagę zarówno uczestników konferencji, jak i studentów SGH przyciągnęła także studencka debata oksfordzka poświęcona problematyce Chin i znaczeniu instytucji dla dalszego rozwoju chińskiej gospodarki oraz obydwie sesje posterowe, odbywające się zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji.

Wydarzenie spotkało się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem ponad 400 naukowców z Polski i zagranicy, przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów SGH (dawniej SGPiS), głównie za sprawą możliwości zapoznania się z najnowszymi wynikami badań z zakresu ekonomii i biznesu międzynarodowego, w tym zwłaszcza z najbardziej aktualną wiedzą na temat wyzwań stojących przed Polską i światem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Nie bez znaczenia w tym kontekście była także szansa wymiany poglądów, pozyskania nowych kontaktów czy też nawiązania współpracy między uczestnikami konferencji reprezentującymi świat nauki oraz świat biznesu.

Sponsorem strategicznym konferencji był PKO Bank Polski. Honorowym partnerem zostało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z kolei w gronie sponsorów znalazły się następujące instytucje: w grupie sponsorów platynowych – Fundacja „Orlen Dar Serca”, ING Bank Śląski, Bank Millenium SA, mBank, Volkswagen Bank GmbH oddział w Polsce; w grupie sponsorów złotych – Cushman & Wakefield, Fundacja Polska Bezgotówkowa; w grupie sponsorów srebrnych – Deutsche Bank Polska, Związek Banków Polskich. Sponsorem uroczystej gali był Stock Polska sp. z o.o. Z kolei patronatem medialnym objęły konferencję: Money.pl, „Rzeczpospolita”, „Wprost”.

dr Krzysztof Falkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Nikt, kto myśli o długofalowym prowadzeniu biznesu, nie zadaje sobie pytania „zysk czy etyka?”. Interesariusze oczekują, że działalność biznesową rozwija się z poszanowaniem fundamentalnych wartości, i potrafią zareagować, jeśli ta zasada nie jest spełniona. Miałam możliwość takie reakcje obserwować zarówno w Polsce, jak i pracując w centrali międzynarodowej firmy. Dla przejrzystości firmy nie tylko raportują wyniki finansowe, ale także – w sprawozdaniach niefinansowych – w jaki sposób te wyniki osiągnęły.


IwonaJarzębska, dyrektor PR Banku Millennium oraz prezes Fundacji Banku Millennium, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH/SGPiS, uczestnik debaty absolwentów „Zysk czy etyka?

Konferencja World Economy 2019 z okazji 70-lecia Kolegium Gospodarki Światowej i jej prekursora Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS była z pewnością przykładem znakomitej, wręcz modelowej współpracy pomiędzy Alma Mater a jej wychowankami, absolwentami. Korporacja HZ, będąc od lat zaangażowana w działania na rzecz uczelni i zwiększania jej prestiżu, jest dumna zarówno z efektów, jak i wymiaru tego naukowego przedsięwzięcia. Liczba gości, w tym z zagranicy, oddźwięk w liczących się mediach i zainteresowanie prestiżowych sponsorów spośród dużego biznesu, przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych to efekt realnej i partnerskiej współpracy KGŚ z Korporacją HZ.


Leszek Hajkowski, Prezydent Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH „Korporacja HZ”, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego

prof. Sándor Kerekes Corvinus University of Budapest

prof. Rajneesh Narula Henley Business School, University of Reading.