ELA8 - absolwenci finansów i rachunkowości z SGH na 8. miejscu, za absolwentami kierunków informatycznych innych uczelni

na czerwonym tle logo i napis ELA, obok rozwinięcie skrótu ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

W najnowszym rankingu ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (ELA) według wynagrodzeń (konkretnie: studia stacjonarne II stopnia) wysoko (na 8. miejscu) plasują się absolwenci finansów i rachunkowości z SGH, których formalnie wyprzedzają absolwenci kierunków informatycznych z poszczególnych wydziałów kilku różnych uczelni.

Są już dostępne nowe dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (w skrócie system ELA). Dla przypomnienia: system wystartował w 2016 roku, prezentując informacje o absolwentach polskich uczelni, którzy otrzymali dyplomy w 2014 roku. Co roku dołączane są informacje o kolejnym roczniku, a z założenia dane zbierane są przez pięć lat od uzyskania dyplomów. Co najważniejsze, dane pochodzą z ZUS i obejmują kilkaset wskaźników dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń absolwentów. Ponieważ to już ósma edycja, stąd ELA8, wykorzystująca dane z roku 2021.

W tej edycji mamy więc dane o pięciu latach od uzyskania dyplomów dla roczników 2014-2017, a dla kolejnych roczników odpowiednio: dla rocznika 2018 o czterech latach, dla rocznika 2019 o trzech latach, dla rocznika 2020 dwóch latach i najnowsze, dla rocznika 2021 w rok po uzyskaniu dyplomów. Łącznie informacje obejmują już 2 556 356 osób zarejestrowanych w ZUS spośród 2 711 373 ogółu absolwentów. Ponieważ dane pochodzą z ZUS, to nie są obciążone wadami danych pochodzących z badań ankietowych. Ograniczeniem jest to, że dla zachowania anonimowości system udostępnia dane (raporty) dla grup absolwentów liczących co najmniej 10 osób.

System oferuje zarówno „gotowe” raporty dotyczące różnych poziomów agregacji (Polska, poszczególne uczelnie, poszczególne kierunki studiów), jak i udostępnia dane w formacie arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to na pogłębienie analiz, na przykład dokonywanie porównań ekonomicznych losów absolwentów tego samego kierunku danej uczelni w kolejnych latach czy porównań losów absolwentów różnych uczelni, którzy uzyskali dyplomy na takim samym kierunku. Liczba dostępnych danych jest tak wielka, że trudno wręcz wymienić rodzaje możliwych analiz.

Co istotne, system ewoluuje i co roku oferowane są dodatkowe dane i rodzaje gotowych raportów. W ELA1 prezentowano jedynie dane o absolwentach, a obecnie dostępne są także dane o pracujących studentach, o pracy absolwentów podczas studiów, o doktorantach i osobach, które uzyskały doktorat. Ciekawostką są dane odpowiadające tym, które wykorzystują znane międzynarodowe rankingi szkół wyższych. Dostępne są dane o samozatrudnieniu, o migracjach (a ściślej o podjęciu pracy w powiecie innym niż powiat studiowania), o wielkości miejscowości w której absolwent pracuje, itd.

W rankingu według wynagrodzeń (konkretnie:  studia stacjonarne II stopnia) wysoko plasują się absolwenci finansów i rachunkowości z SGH, których formalnie wyprzedzają absolwenci kierunków informatycznych z poszczególnych wydziałów kilku różnych uczelni. Piszę „formalnie” bo przykładowo uzyskanie średnich wynagrodzeń w wysokości około 15,5 tys. złotych w grupie 15 osobowej (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki) jest jednak czym innym niż około 8 tys. złotych w grupie 432 absolwentów FiR z SGH.

Dodam, że 127 absolwentów kierunku MIESI (Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne) ma średnią 8 570 zł, a 96 osób po kierunku Analiza Danych – Big Data średnią 8 860 zł. Jednocześnie absolwenci SGH zarabiają najwięcej wśród absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych. Średnie zarobki w rok po dyplomie uzyskanym w SGH (studia II stopnia) to 8 158 zł, w przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 5 934 zł, w Krakowie 5 450 zł, w Poznaniu 5 033 zł, w Katowicach 4 866 zł.

Spośród absolwentów studiów II stopnia SGH i UE we Wrocławiu najwięcej bo, prawie 30% podjęło prace w innym województwie, a najmniej (13%) z UE w Katowicach. W kontekście zarobków należy dodać, że system ELA podaje także względne wskaźniki zarobków, w których zarobki absolwentów odniesione są do średnich wynagrodzeń w powiatach ich zamieszkania. Biorąc pod uwagę takie wskaźniki, absolwenci SGH także uzyskują bardzo dobre wyniki.

Mało znane są dane wykorzystywane w rankingach międzynarodowych, a  prezentowane w systemie ELA na podstawie danych ZUS. Warto je śledzić: przykładowo tylko w 2021 r. absolwenci SGH z roczników 2019 i 2020 (było ich łącznie 8,4 tys) założyli 865 firm. Dla przykładowego porównania: 5573 absolwentów UE w Poznaniu założyło 296 firm, a więc proporcjonalnie o połowę mniej.

Strona ELA.

prof. dr hab. Marek Rocki,

dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH