O grantach interwencyjnych, mobilności i przyszłości wszechświata na spotkaniu stypendystów NAWA w SGH

nowoczesna aula wypełniona uczestnikami konferencji NAWA

Konferencja podsumowująca sześć lat doświadczeń Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w promowaniu międzynarodowej mobilności akademickiej odbyła się 18 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wzięli w niej udział beneficjenci szeregu programów umożliwiających staże badawcze w Polsce dla cudzoziemców i wyjazdy zagraniczne dla Polaków, jakie realizowała NAWA.

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki – jej uczestnikom odczytano list podpisany przez szefa tego resortu, dr. Przemysława Czarnka.

Wykład otwierający konferencję, fascynującą opowieść o historii przyszłości wszechświata, w którym przewijały się takie wątki, jak eksplozje Supernowej, geneza Mgławicy Kraba i „czarne dziury, które nie są czarne”, wygłosił wybitny specjalista w dziedzinie fizyki teoretycznej, prof. dr hab. Krzysztof Meissner z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja miała na celu integrację naukowców z różnych krajów, przede wszystkim z Polski, którzy skorzystali z oferty NAWA. W zamierzeniu organizatorów miała również umożliwić prezentację międzynarodowych projektów zrealizowanych pod auspicjami agencji, a także przedstawienie osiągnięć badawczych grantobiorców.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była jednym ze współorganizatorów wydarzenia. Prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, w przemówieniu otwierającym konferencję wyraziła wdzięczność pod adresem agencji NAWA, która swymi inicjatywami „wspierała i wspiera realizację międzynarodowych projektów SGH i pomaga w rozwijaniu współpracy z zagranicą".

„To dzięki NAWA mogliśmy nawiązać nowe relacje, realizować nowe projekty i zdynamizować już istniejącą współpracę międzynarodową – podkreśliła prorektor ds. nauki. – Po sprawdzeniu z agencją NAWA mogę potwierdzić, że realizujemy wspólnie 10 dużych projektów. Gdy mówię te słowa, w siedzibie SGH trwa szkolenie dla młodych liderek z krajów afrykańskich pogłębiające ich kompetencje w sferze przedsiębiorczości, kontynuujemy wraz z pięcioma uczelniami ukraińskimi specjalny program CIVICA for Ukraine, w który ze swej strony zaangażowaliśmy naszych partnerów z europejskiego aliansu uniwersyteckiego CIVICA, prowadzimy też projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w sferze finansów, zarządzania i w biznesie we współpracy z  Massachusetts Institute of Technology. Jestem pewna, że wszyscy Państwo, jak tu siedzą, potrafią wymienić dziesiątki projektów, których realizację umożliwiła im dynamiczna działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej”.

Czwartkową konferencję prorektor SGH nazwała świętem, w którym centralne miejsce zajmują osiągnięcia naukowe możliwe dzięki wsparciu agencji NAWA.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za wkład wniesiony w rozwój badań i mobilności” – zadeklarowała. Dodała, że należy do grona tych pracowników nauki w SGH, którzy z największą wdzięcznością wspominają prof. dr hab. Janinę Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993-1999, dzięki dalekowzroczności której Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była wśród pionierów mobilności i wymiany akademickiej z zagranicą po przełomie w 1989 r. „Konferencja odbywa się w audytorium noszącym imię niezwykłej Pani Rektor” – zaznaczyła prorektor Chłoń-Domińczak.

Reprezentujący agencję NAWA dr Dawid Kostecki przypomniał w wystąpieniu kilka sztandarowych projektów agencji, przede wszystkim program „Solidarność z Ukrainą”, a także zainicjowany wcześniej program „Solidarność z Białorusią”, „w ramach którego – jak powiedział – chcieliśmy znaleźć całkiem nową formułę, zamieniającą «mobilność» na szerzej rozumianą koncepcję  «współpracy»". Z dumą mówił też o najnowszym projekcie NAWA „Granty Interwencyjne” (Urgency Grants), którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub kluczowych dla regionu.

„Żyjemy w czasach, gdy takie podejście ma wyjątkowo duże znaczenie” – zaznaczył, wskazując, że NAWA dąży w tym konkretnym wypadku do tego, by wykorzystać specyficzne doświadczenia amerykańskie jako gwarantujące większą elastyczność i efektywność.

Konferencja „Direct to Science. Achievements of NAWA Grantees” była nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i szerokiej prezentacji dorobku dotychczasowych stypendystów polskiej agencji, ale także do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących networkingu podczas wydarzeń naukowych i dyskusji o etycznej odpowiedzialności naukowców.