Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu (II kwartał 2023)

kontenerowiec

W drugim kwartale 2023 roku nastąpiła dalsza poprawa koniunktury w handlu. Wartość wskaźnika koniunktury jest znacząco wyższa od średniej dla drugiego kwartału z ostatnich 10 lat.

wykres koniunktury w handlu

Koniunktura w handlu w II kwartale 2023 r. poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zwiększyła się w ciągu kwartału o 12,4 pkt i wynosi 8,8 pkt. Jest również wyższa od średniej dla drugich kwartałów z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,3 pkt) oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem (-4,9 pkt w II kwartale 2022 r.).

Handlowcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą – wartość salda odpowiedzi na to pytanie wyniosła 26,5 pkt. Rozkład odpowiedzi jest następujący: 37,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,9% ankietowanych za średnią, a 10,8% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są optymistyczne.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja. Należy również zwrócić uwagę na trzy inne czynniki, których znaczenie zaczęło wzrastać w ostatnich miesiącach, a mianowicie: wysokość oprocentowania kredytów, niedostateczną podaż oraz możliwość uzyskania kredytów.

Szczegółowe wyniki badania w: „Koniunktura w handlu. II kwartał 2023”. Badanie okresowe nr 118, IRG SGH.