„SGH w UE, UE w SGH”

Seminarium
Data wydarzenia:

Zapraszamy na inaugurację cyklu webinariów „SGH w UE, UE w SGH” pod honorowym patronatem JM Rektora prof. Piotra Wachowiaka.

Celem cyklu jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi.

SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Gościć będziemy naszych absolwentów i kadrę akademicką, którzy pracują w unijnych instytucjach. Rozbudowana i rozległa sieć naszych absolwentów to nasz wielki kapitał społeczny, budujący rozpoznawalność i wizerunek uczelni.
O osiągnięcia, wyzwania, aktualne tematy debat toczących się na europejskim forum będziemy pytać tych, którzy znają UE od wewnątrz, zatem najpełniej nam tę perspektywę przybliżą.

Pierwszy webinarium odbędzie się we wtorek, 14 grudnia, w godz. 10.00–10.45, na platformie Ms Teams.

Link do wydarzenia

W inauguracji cyklu uczestniczyć będzie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Pierwszym gościem będzie prof. Bogusław Liberadzki, deputowany do Parlamentu Europejskiego (wybrany już po raz czwarty), który łączy zaangażowanie polityczne z pracą naukową w Kolegium Zarządzania i Finansów, w Katedrze Biznesu Transportu. Profesor specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych.

Rozmowę poprowadzi pomysłodawczyni cyklu dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. UE, ekspertka sieci TEAM Europe.

Prof. Bogusław Liberadzki

prof. Bogusław Liberadzki

prof. Małgorzata Molęda-Zdziech

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Formuła webinarium umożliwia aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo pandemicznej rzeczywistości.

 

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, pełnomocnik rektora ds. UE