Stanowisko SGH i BIK w sprawie bezpiecznego zadłużania się

Stanowisko SGH i BIK w sprawie bezpiecznego zadłużania się

18 sierpnia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej opublikowały stanowisko w sprawie bezpiecznego zaciągania zobowiązań finansowych.

Zeszłoroczna wiosenna obniżka podstawowych stóp procentowych nie tylko bezpośrednio wpłynęła na obniżenie rat kredytów już zaciągniętych, ale także spowodowała wzrost atrakcyjności kredytu hipotecznego, a tym samym przyczyniła się do wzrostu popytu na nowe kredyty. W odpowiedzi na rosnący popyt ze strony potencjalnych kredytobiorców banki zwiększyły akcję kredytową. 

W I półroczu 2021 r. banki udzieliły 13% więcej kredytów mieszkaniowych w stosunku do roku 2019 i prawie 23% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kwota tych kredytów jest o 33% wyższa w odniesieniu do I półrocza 2019 r. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w całym 2021 r. wartość akcji kredytowej w kredytach hipotecznych przekroczy rekordowe 80 mld zł. 

 Wysoka akcja kredytowa niewątpliwie stymuluje rozwój gospodarczy. Należy jednak pamiętać o ryzyku stopy procentowej, która z aktualnie bardzo niskiego poziomu może w przyszłości zacząć rosnąć. Jej wzrost to w konsekwencji wyższe kwoty rat kredytów zaciągniętych w środowisku najniższych historycznie stóp procentowych. Może to wpłynąć negatywnie na spłacalność kredytów, a tym samym na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych, zwłaszcza tych, których poziom zadłużenia w stosunku do dochodu już dziś jest wysoki - ostrzega dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

Zaciągając długoterminowe kredyty, zwłaszcza hipoteczne, zawsze trzeba mieć na względzie obciążenie ryzykiem. Skoro od dłuższego czasu stopy procentowe nie były podnoszone, należy liczyć się z tym, że w końcu może to nastąpić, a koszt zobowiązania wzrośnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest uczelnią, która czuje się odpowiedzialna za edukację ekonomiczną społeczeństwa. Dlatego też chcemy przypomnieć potencjalnym kredytobiorcom, aby starannie przemyśleli decyzję o podjęciu długoterminowego zobowiązania finansowego, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa - mówi dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Pomimo ostrożnego podejścia banków do oceny ryzyka kredytowego, zwłaszcza kredytów hipotecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej jako podmioty działające zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, które są ważnymi elementami systemu edukacji ekonomicznej, chciałyby zaapelować do wszystkich osób planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego o odpowiedzialne podejmowanie decyzji i uwzględnianie w niej również ryzyka wzrostu stóp procentowych.