Dr Paweł Zagrajek w składzie Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Twarz dra Pawła Zagrajka na tle auli A - grafika kolorowa

30 marca minister Iwona Michałek z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii powołała dr. Pawła Zagrajka w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Dr Paweł Zagrajek jest adiunktem w Katedrze Biznesu w Transporcie w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów. Związany  z branżą lotniczą od 20 lat, łączy praktyczne doświadczenie zawodowe z pracą naukową, autor ekspertyz i projektów konsultingowych m.in. w zakresie infrastruktury transportu lotniczego, rynku cargo oraz ochrony lotnictwa przed bezprawną ingerencją.

Główne zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego to pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb sektora, wpływ na kształtowanie zasobów kompetencji m.in. poprzez obszary edukacji oraz rynek pracy, a także wspieranie podmiotów sektora we wzajemnej współpracy.

Więcej informacji