Birety w górę online! Wyjątkowa graduacja 2020

Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe. To pierwsza w historii naszej uczelni, graduacja odbywająca się online. Mam nadzieję, że pierwsza, ale i ostatnia
– prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

14 listopada 2020 roku odbyła się uroczystość zakończenia studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. I chociaż pierwszy raz w formie zdalnej, to bez wątpienia było to niemniej wspaniałe i zapadające w pamięci wydarzenie. Tym razem nie można było usłyszeć radosnych okrzyków i braw, które co roku wypełniały korytarze i aulę naszej Alma Mater, jednak niezmienne uroczystości towarzyszył podniosły śpiew Chóru SGH oraz inspirujące przemówienia przedstawicieli uczelni na czele z rektorem. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nauka w SGH umożliwia nie tylko zrozumienie złożonych procesów społeczno-gospodarczych, ale również zapewnia umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie, które okazały się być bardzo przydatne w ostatnim czasie. Rektor wyraził swoją wdzięczność dla nauczycieli akademickich - to na ich barkach spoczywa obowiązek kształtowanie przyszłych liderów życia społecznego i gospodarczego oraz pogratulował rodzicom i bliskim – współautorom sukcesu absolwentów z rocznika 2020. 

Podczas graduacji głos zabrał również przedstawiciel tegorocznych absolwentów – Nykyta Polituchyi. Przyrównał on studentów do podróżników, którzy w procesie edukacji wypełniają swój bagaż wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami. Pomimo bardzo różnych dotychczasowych przeżyć, SGH pozwala nabyć nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi, podjąć wiele nowych wyzwań czy nawet spotkać miłość. Jednak wraz z końcem studiów walizka jest tylko częściowo uzupełniona. Wyruszając w świat pojawia się kolejna szansa, aby wolne miejsce w bagażu wypełnić nowymi odkryciami. Wspaniałe przesłanie płynące z niniejszego przemówienia zostało uzupełnione życzeniami i słowami wsparcia przekazanymi tegorocznym absolwentom przez m.in. byłego Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego czy Partnera w EY – Pawła Tynela. Tym samym tegoroczni absolwenci dowiedzieli się, że stoi przed nimi otworem wiele kierunków dalszej podróży, podczas której mogą uzupełniać swoją walizkę. 

Jednak każdy podróżnik potrzebuje czuć, że wracając z podróży czeka na niego bezpieczne miejsce, a w nim rodzina i bliskie mu osoby. W mojej opinii najważniejsze przesłanie płynące z tegorocznej graduacji można zawrzeć w słowach „SGH to wielka akademicka rodzina”. Bycie jej częścią stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie obowiązek bycia oddanym ambasadorem wartości naszej Alma Mater odbywając życiowe podróże w kraju i za granicą. Ważne jest również to, by podtrzymywać swoje pasje i nie zapominać o przyjaźniach zawartych w murach uczelni, gdyż jak stwierdził Jego Magnificencja Rektor, to na nich opiera się zarówno satysfakcja z pracy jak i zadowolenie z życia. Wyraził On również dumę z nas, tegorocznych absolwentów. Ja natomiast jestem dumna z tego, że już zawsze będę przynależeć do rodziny SGH niezależnie od tego jaki kierunek dalszej podróży wybiorę. 

Weronika Muszyńska, absolwentka i doktorantka SGH.