Strefa SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu – podsumowanie wydarzenia

W dniach 8-10 września 2020 r. odbyło się Forum Ekonomiczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny była partnerem merytorycznym tego wydarzenia.  

Odbywające się corocznie Forum Ekonomiczne to najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów. Przez trzy dni dyskutowano tu o kluczowych zagadnieniach związanych z regionem, takich jak demografia, ochrona środowiska czy koniunktura gospodarcza. Analizowano również wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki i społeczeństwa krajów EŚW.

Podczas Forum Ekonomicznego formułowane są również rekomendacje, a także wypracowywane idee, które stają się podstawą podejmowania wielu decyzji w regionie. Międzynarodowy charakter spotkania sprzyja współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami i wymianie doświadczeń. W tym roku zaproszono ponad 2500 gości z Europy, Azji Centralnej i USA.

Strefa SGH

Już od kilku lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest partnerem merotorycznym Forum. Co roku #Strefa SGH jest miejscem spotkań i dyskusji o sukcesach i wyzwaniach dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie inaczej było w tym roku. W trakcie trzech dni obrad w Strefie SGH odbyło się łącznie 26 paneli dyskusyjnych. Sesje tematyczne dotyczyły m.in. innowacyjności gospodarek, systemów wsparcia przedsiębiorstw, przyszłości edukacji ekonomicznej, podatków, koniunktury gospodarczej, sektora bankowego, stabilności finansowej, rolnictwa, polityki rodzinnej, strategii rozwoju spółek, infrastruktury, innowacji, branży gamingowej, pracy zdalnej, znaczeniu wiedzy, energetyki, konsumpcji, ścieżek rozwojowych krajów EŚ, CSR, smogu, systemów emerytalnych, wsparcia dla start-upów.

Wszystkie panele były transmitowane na żywo. Zapisy spotkań są dostępne na kanale SGH w serwisie YouTube.

Podsumowanie pierwszego dnia – 8 września
Podsumowanie drugiego dnia – 9 września
Podsumowanie trzeciego dnia – 10 września

Dwa ważne wydarzenia

Poza panelami dyskusyjnymi, wokół których skoncentrowała się Strefa SGH, miały miejsce dwa kulminacyjne punkty programu, które przyciągnęły najwięcej uwagi zgromadzonych gości, a także osób, które śledziły wydarzenia w mediach. Były to publikacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego oraz wręczenie Nagrody Gospodarczej SGH.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego

W dniu inauguracji, punktualnie o godz. 12.00, miała miejsce prezentacja Raportu wydanego wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Forum Ekonomiczne. To najbardziej wyczekiwana publikacja ekonomiczna w roku 2020, w której badacze z SGH przedstawiają problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To wyczerpujące opracowanie stanowi przegląd wyzwań społeczno-gospodarczych, analiz oraz najważniejszych wniosków, stanowiących podsumowanie ostatnich trzydziestu lat reform ekonomicznych w Polsce i krajach regionu.

Przeanalizowano m.in. takie obszary, jak energetyka odnawialna, srebrna gospodarka, problem smogu, innowacyjność, podatki, procesy migracyjne, systemy emerytalne, rynki kapitałowe i start-upy. Tegoroczna publikacja zawiera również analizy wpływu, jaki na te obszary ma pandemia COVID-19. 

Pełne wydanie Raportu oraz jego skrót dostępne są na stronie internetowej SGH (plik pdf). 

Nagroda Gospodarcza SGH

Wieczorem, w drugim dniu Forum, odbyła się gala, podczas której wręczono Nagrodę Gospodarczą SGH. W tym roku laureatem został Zbigniew Jagiełło, prezes Banku PKO BP.

Od 2019 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie honoruje przyznaniem Nagrody osoby, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski – to główne założenie utworzenie tejże nagrody, którą przyznaje Kapituła, w której skład wchodzi Rektor (przewodniczący Kapituły), prorektorzy oraz kanclerz. To, co jest istotne, to fakt, iż wnioski o przyznanie Nagrody w kolejnych corocznych edycjach przyjmowane są od całej społeczności SGH. Każda nominacja musi zawierać uzasadnienie, tj. prezentację działalności zawodowej i społecznej, oraz zasługi i dokonania na rzecz rozwoju gospodarczego Polski. SGH nie tylko kształtuje, ale i docenia liderów, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swym sektorze – mówi Patrycja Dutkiewicz z Centrum Współpracy z Biznesem SGH.

Pandemia nie była przeszkodą

Tegoroczne Forum było wyjątkowe i z pewnością na długo pozostanie zapamiętane z powodu niesprzyjających okoliczności, związanych z pandemią COVID-19. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby miejsce to było bezpieczne i nie stanowiło zagrożenia epidemicznego. Wszystkie spotkania odbywały się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 

#Strefa SGH w mediach

W trakcie trwania Forum Ekonomicznego, Strefa SGH oraz Raport cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. Artykuły i reportaże pojawiały się w opiniotwórczej prasie, radiu, telewizji, na portalach internetowych oraz były szeroko komentowane w mediach społecznościowych.

8 września

 • Rzeczpospolita

Dokąd zaprowadzi nas „zwrotnica dziejów”
Czy Polska jest w stanie utrzymać status europejskiego lidera wzrostu? Jaki wpływ na trajektorię rozwoju polskiej gospodarki będzie miała pandemia Covid-19? To niektóre z pytań, które zadają sobie naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w raporcie, którego publikacja otworzy we wtorek tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu.

 • Bankier.pl

Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Obrady Forum rozpoczną się w południe od prezentacji "Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020". Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19 na procesy analizowane w dokumencie.

Dietl: Rynki kapitałowe skorzystały na pandemii
W czasie epidemii koronawirusa rynki kapitałowe okazały się być odporne, a nawet skorzystały, gdyż poprawiła się ich płynność - ocenił prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl podczas prezentacji raportu SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
Dietl prezentował fragment raportu dotyczący rozwoju rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w którym przedstawiono badania związku pomiędzy rozwojem tych rynków i sposobem finansowania przedsiębiorstw, a wzrostem gospodarczym w regionie.

 • Polsatnews.pl

Rozpoczyna się Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Wśród partnerów instytucjonalnych wydarzenia, oprócz Kancelarii Sejmu, są m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Szkoła Główna Handlowa.

 • Polskie Radio

Europa po pandemi: Solidarność, Wolność, Wspólnota. Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Trzecią edycję raportu przygotowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej. Opracowanie prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Ponadto publikacja odnosi się również do wpływu pandemii koronawirusa na polską gospodarkę.

 • WNP portal gospodarczy

We wtorek rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Obrady forum rozpoczną się w południe od prezentacji "Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020". Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19 na procesy analizowane w dokumencie.

 • Polskieradio24.pl

Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota. Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Trzecią edycję raportu przygotowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej. Opracowanie prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Ponadto publikacja odnosi się również do wpływu pandemii koronawirusa na polską gospodarkę.

 • Businessinsider

Forum Ekonomiczne. Polska poprawiła ściągalność podatków, obciążenia dla firm znacząco wzrosły
Raport "Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców", który prezentowany jest we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, analizuje politykę podatkową w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej od 2015 r. Jak powiedział prof. Dominik Gajewski, współautor badania, kierownik CASP, raport analizował efektywność fiskalną, czyli wpływy do budżetu z tytułu podatków płaconych przez przedsiębiorców CIT, VAT, akcyzy względem PKB.

 • Dziennik Gazeta Prawna

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2020: O czym będą rozmawiać uczestnicy?
Rozmowa będzie związana z prezentacją trzeciej edycji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego”. W tym roku oprócz kompleksowego ujęcia zmian społeczno-ekonomicznych w regionie w perspektywie ostatnich 30 lat uwzględnione zostaną też wyzwania związane z pandemią COVID-19. – Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse – mówił dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karpacz 2020: Nie tylko kopciuchy. Jak skutecznie walczyć ze smogiem w mieście?
- Zidentyfikowałyśmy cztery takie podstawowe obszary. Są to transport, zagospodarowanie przestrzeni, cykle użytkowania budynków i turystyka - wymienia współautorka raportu dr hab. Ewelina Szczech-Pietkiewicz.

 • Forsal.pl

Polska po 2015 r. wyraźnie poprawiła ściągalność podatków [BADANIE]
Raport "Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców", który prezentowany jest we wtorek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, analizuje politykę podatkową w Polsce na tle państw Grupy Wyszehradzkiej od 2015 r. Jak powiedział PAP prof. Dominik Gajewski, współautor badania, kierownik CASP, raport analizował efektywność fiskalną, czyli wpływy do budżetu z tytułu podatków płaconych przez przedsiębiorców CIT, VAT, akcyzy względem PKB.

 • Puls Biznesu

Forum Ekonomiczne 2020: wicepremierzy w Karpaczu
Tematykę konferencji zdominuje oczywiście gospodarka, która jest dziś w szczególnie trudnym momencie. Pandemia COVID-19 wymusiła wiele zmian w różnych dziedzinach naszej aktywności, a skutki wyhamowania odczuły wszystkie sektory. Jak pod tym względem na tle innych państw Starego Kontynentu prezentuje się Europa Środkowo-Wschodnia? Gdzie szukać siły napędowej, która pozwoli utrzymać odpowiednie tempo rozwoju? O tych wyzwaniach dyskutować będą uczestnicy panelu „W poszukiwaniu siły napędowej europejskiej gospodarki”. Udział w nim potwierdziła Jadwiga Emilewicz. Minister rozwoju i wiceprezes Rady Ministrów już po raz dziewiąty weźmie udział w konferencji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Forum Ekonomicznego. Uczestnikiem rozmowy będzie także m.in. senator prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ten znany specjalista w dziedzinie makroekonomicznych analiz i zmian strukturalnych będzie gościem konferencji FISW po raz szósty.

Dietl: w czasie epidemii rynki kapitałowe okazały się odporne, a nawet poprawiła się ich płynność
W czasie epidemii koronawirusa rynki kapitałowe okazały się być odporne, a nawet skorzystały, gdyż poprawiła się ich płynność - ocenił prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl podczas prezentacji raportu SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

9 września

 • Businessinsider

"Zbawienny" wpływ COVID-19
Prezes GPW o rynku kapitałowym w czasie pandemii: Covid dla rynków kapitałowych był - jakkolwiek to zabrzmi - zbawienny. W ostatnim czasie w UE nastąpiła eksplozja regulacji, co było traumą po wielkim kryzysie finansowym, gdzie toksyczne transakcje i toksyczne aktywa były handlowane akurat nie poprzez giełdy, natomiast z jakichś powodów regulator bardzo chciał doregulować giełdy - przekonywał Marek Dietl przy okazji prezentacji raportu Szkoły Głównej Handlowej poświęconego rozwojowi rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 • Forum Ekonomiczne

Prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020”
– Głównym celem tego raportu było przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów Europy środkowo- wschodniej na przestrzeni ostatnich 30 lat. W międzyczasie zdarzyła się pandemia i trzeba było dopisać część dotyczącą sytuacji pandemicznej i gospodarki obecnie a gospodarki w przeszłości – mówił Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

 • Małopolska.pl

FE: System edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania
W dyskusji wzięli udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, Dariusz Bożek – prezydent Tarnobrzega, Oktawia Gorzeńska – fundator Akademii Przywództwa Edukacyjnego, Krzysztof Inglot – prezes zarządu Personnel Services Sp. z o.o. Województwo Małopolskie reprezentował radny województwa, a zarazem przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM - Rafał Kosowski. Dyskusję moderował profesor SGH w Warszawie Marek Rocki.

10 września

 • Bankier.pl

Nagroda Gospodarcza SGH dla prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły
Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą wręczono w środę podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Nagrodę wręczyli rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz były rektor tej uczelni prof. Marek Rocki.
Prof. Wachowiak podkreślił, że Zbigniew Jagiełło jest jednym z największych autorytetów bankowości. „Wspaniały bankowiec i wspaniały człowiek” - powiedział prof. Wachowiak.

 • Wpolityce.pl

Gala Forum Ekonomicznego: PGNiG Firmą Roku, SGH wyróżniło prezesa PKO BP. Nagroda specjalna dla Cichanouskiej
Podczas wieczornej gali, wieńczącej drugi dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu, prezes PKO BP *Zbigniew Jagiełło został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nagrodę wręczyli rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz były rektor tej uczelni prof. Marek Rocki. Prof. Wachowiak podkreślił, że Zbigniew Jagiełło jest jednym z największych autorytetów bankowości.
Wspaniały bankowiec i wspaniały człowiek — powiedział prof. Wachowiak. Rektor SGH w laudacji podkreślił, że specjalnością Jagiełły jest cyfryzacja i rozwój technologii w bankowości. Prezes Jagiełło podkreśla, że firma finansowa powinna działać według dewizy – cyfryzuj albo zgiń, pod jego kierunkiem PKO BP nie jest już tylko tradycyjnym bankiem, ale stał się firmą technologiczną — mówił.

 • TVP.info

Zbigniew Jagiełło z Nagrodą Gospodarczą SGH
Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło został uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nagrodę wręczyli rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz były rektor tej uczelni prof. Marek Rocki. Prof. Wachowiak podkreślił, że Zbigniew Jagiełło jest jednym z największych autorytetów bankowości.

 • Wnp.pl

Forum Ekonomiczne: Nagroda Gospodarcza SGH dla prezes PKO BP Zbigniewa Jagiełły
Nagrodę wręczyli rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz były rektor tej uczelni prof. Marek Rocki.

 • Forum-Ekonomiczne.pl

Motywowanie pracowników na miarę XXI w
Dyskusję poprowadził Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie da się zaprzeczyć, iż motywowanie pracowników, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu jest niezwykle ważną kwestią. Są oni kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy, ponieważ tworzą wizerunek przedsiębiorstwa, budują i realizują strategię firmy oraz dysponują wiedzą. To czyni pracowników kapitałem przedsiębiorstwa. Prowadzący podkreślił, że preferuje używanie słowa kapitał ludzki a nie zasoby, ponieważ zasoby się wykorzystuje, zaś w kapitał inwestuje. Jak sprawić by pracownik zaangażował się w to co robi? Oczywiście powinien pracować zgodnie z kompetencjami i aspiracjami, a także mieć zapewnione odpowiednie warunki. Zapewnienie ich jest rolą managera, który powinien prezentować indywidualne podejście do każdego pracownika.

 • Polska Agencja Prasowa

Debata w Karpaczu: innowacyjne firmy lepiej poradziły sobie z kryzysem w okresie pandemii
Zdaniem dr. Mariusza Strojnego z SGH, pomoc dla przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ochrony praw niematerialnych jest bardzo słaba. „O ile w Polsce jest 290 europejskich rzeczników patentowych, to w Niemczech liczba takich osób sięga 4 tys., a w USA działa 40 tys. rzeczników” – mówił dr Strojny.

 • My company

Czas na Polskę! Forum Ekonomiczne 2020
Spustoszenie w polskiej gospodarce wynikające z pandemii i jej następstw uderzyło w jakiekolwiek estymacje i prognozy na przyszłość. Wiadomo jednak, że jeśli nasz kraj wykorzysta swoją szansę, ma szansę odnieść sukces - wynika z Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020 opublikowanego podczas konferencji. - Drugi raz gospodarki nie da się zamrozić - powiedział podczas prezentacji raportu rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak. Polskie firmy muszą teraz przygotować plan przestawienia biznesu na nowe tory, a następnie wykorzystać swoje szanse.

 • Wnp.pl

W Karpaczu zakończyło się Forum Ekonomiczne
Wręczono też Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą dostał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.