DR HAB. JAN KOLEŚNIK, PROF. SGH
Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego
Instytut Bankowości
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH