Doktorat honoris causa dla prof. Jerzego Hausnera

Doktorat honoris causa dla prof. Jerzego Hausnera

27 listopada prof. Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Senat SGH nadaje ten zaszczytny tytuł osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

Na początku uroczystości Jego Magnificencja Rektor SGH prof. Marek Rocki wyraził uznanie dla prof. Jerzego Haunsera następującymi słowami:

Jesteśmy wdzięczni profesorowi Hausnerowi za niestrudzony namysł nad społecznymi warunkami rozwoju gospodarczego. Dzięki profesorowi możemy lepiej rozumieć, że aby dokonywał się ów rozwój, mobilizacja kapitału społecznego musi odbywać się na wszystkich poziomach społecznej aktywności. Przyjmujemy przekonanie profesora o tym, że jedynym lekiem na frustrację, rozrywanie państwa przez grupy interesu jest odważna polityka ekonomiczna – współdziałanie, dialog i partnerstwo. Aktywność naukowa i publiczna pana profesora daje przykład, jak praktycznie to robić.

Promotor postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Juliusz Gardawski opisał długą drogę życiową, karierę akademicką i publiczną doktora honoris causa. W laudacji przypomniał opinię recenzenta:

Prof. Andrzej Friszke uchwycił istotę społecznej orientacji prof. Hausnera. Przytoczył w swojej recenzji fragmenty Jego książki z 2007 roku o pętlach rozwoju. Tak więc rozwój „pociąga za sobą konieczność uaktywnienia i upodmiotowienia jednostek oraz różnych grup i środowisk. Można to uzyskać tylko poprzez dialog obywatelski i zinstytucjonalizowane partnerstwo, czyli w warunkach umacniania demokracji. W Polsce [...] barierą rozwoju staje się natomiast deficyt kapitału społecznego, zinstytucjonalizowanej zdolności do zbiorowych działań bazujących na zaufaniu, komunikacji i współpracy. [...] Bez aktywności obywatelskiej nie odbudujemy przestrzeni publicznej, której słabość i zanik powodują, że politycy mogą unikać odpowiedzialności, a obywatele stronią od współudziału we władzy. Konsekwencją jest rosnąca frustracja społeczna, nastawienie roszczeniowe, a z drugiej strony partyjne i korporacyjne zawłaszczanie państwa. Jeśli nie uda się tego powstrzymać, Polska straci swoją wielką szansę, zmarnuje swój potencjał rozwojowy. Nie zginie, ale będzie słaba – peryferyjna i zaściankowa”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wystąpienie nowego doktora honoris causa SGH, które profesor Jerzy Hausner zakończył apelem:

Trzeba w ekonomii odbudować i ożywić tradycję jej zakorzenienia w filozofii moralnej. Ekonomia nie może analizować tylko efektywności i wzrostu, musi rozpatrywać przede wszystkim jakość życia i rozwój. Przyjęte w niej perspektywy poznawcze i związane z nimi pojęcia powinny sprzyjać upodmiotowieniu jednostek i wspólnot, podczas gdy dzisiaj wspierają ich uprzedmiotowienie. Ekonomia ma być przede wszystkim „ekonomią wartości”. Wtedy będzie służyć generowaniu wartości ekonomicznej i podtrzymywaniu działalności gospodarczej człowieka.

W maju 2019 roku profesorowie Juliusz Gardawski, Andrzej Sławiński i Jacek Szlachta tak m.in. uzasadnili wniosek o nadanie prof. Hausnerowi tytułu honorowego SGH:

Badania naukowe i służba publiczna profesora Hausnera są dostrzegane i doceniane w Europie. Został on uhonorowany stanowiskiem Adjunct Professor in Transition Economies w International Center for Business and Politics w prestiżowej uczelni ekonomicznej, którą jest Copenhagen Business School. Od 2014 roku uczestniczył w pracach Brussels European and Global Economic Laboratory, a od 2018 roku jest członkiem High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”, będącego organem doradczym Komisji Europejskiej w zakresie budowania nowej polityki przemysłowej w Europie.

 

W uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej profesor Hausner został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Kisiela, Nagrody im. Władysława Grabskiego, przyznawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, oraz Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2014 w kategorii „Polityk”.

Profesor Jerzy Hausner to wybitny badacz i intelektualista, uznany autorytet uniwersytecki, twórca wielu rozwiązań ustrojowych z zakresu gospodarki, polityki regionalnej i polityki społecznej, wprowadzonych w Polsce po 1989 roku. Jest on założycielem i patronem krakowskiej szkoły współzarządzania publicznego i polityk publicznych, będąc zarazem twórcą nowoczesnego myślenia o zarządzaniu sprawami publicznymi, tak bardzo potrzebnego w naszym kraju. W tym obszarze została nawiązana bliska współpraca między Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH a Wydziałem GAP UE w Krakowie.