stypendium

 • Komunikaty

  Stypendium ministra dla dr Ewy Gałeckiej-Burdziak

  Dr Ewa Gałecka-Burdziak z Katedry Ekonomii I SGH otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców za innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i doro

 • Komunikaty

  Stypendia na pobyt badawczy we Francji – zgłoszenia do 6 listopada

  Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy w 2020 r.

 • Komunikaty

  Stypendium naukowe dla magistranta – projekt NCN

  W ramach realizowanego przez dr. Jerzego Łazora grantu NCN „Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce”, rozpisany został konkurs na stypendium naukowe dla magistranta.