SGH na Global e-Mobility Forum 2019

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Zespół z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością wziął aktywny udział w Globalnym Forum e-Mobilności, który odbył się 21 listopada 2019 r. w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w COP24.

SGH na Global e-Mobility Forum 2019

Zespół z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności) wziął aktywny udział w Globalnym Forum e-Mobilności, który odbył się 21 listopada 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem Forum była polska prezydencja 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP24), Ministerstwo Klimatu oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

SGH była partnerem merytorycznym „Barometru Nowej Mobilności 2019/20” opublikowanym przez PSPA.  Współautorami tego raportu są prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud i dr Jakub Zawieska. W raporcie zawarto wyniki badań preferencji zakupowych Polaków dotyczących samochodów elektrycznych, miejsc ich ładowania oraz znajomości nowych koncepcji mobilności. Tendencje zidentyfikowane w Polsce przedstawiono na tle preferencji użytkowników w innych krajach.

 

Prof. Jana Pieriegud moderowała także dyskusję okrągłego stołu dotyczącego modeli biznesowych dla elektromobilności oraz przedstawiła wnioski z dyskusji podczas sesji podsumowującej forum.