Prof. Piotr Wachowiak został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

Autor:

24 sierpnia 2020 r. prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor-elekt SGH, został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Wiosną tego roku prof. dr hab Piotr Wachowiak został wybrany przez kolegium elektorów na rekora SGH w kadencji 2020-2024.

Rektor-elekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy także Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest członkiem kapituły Fundacji „Teraz Polska”, a także Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni.

Prof. Piotr Wachowiak stanowisko przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) będzie piastował w kadencji 2020-2024.