Prof. Izabela Zawiślińska w Kolegium NIK

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Izabela Zawiślińska

​Marszałek Sejmu powołała prof. Izabelę Zawiślińską, jako przedstawiciela nauk prawnych i ekonomicznych do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Dr hab. Izabela Zawiślińska jest profesorem w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Naukowo interesuje się makroekonomią gospodarki otwartej, integracją walutową, bankami centralnymi, polityką pieniężną i finansami międzynarodowymi oraz problematyką konkurencyjności i międzynarodowym przepływem czynników produkcji.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK. Posiada szerokie kompetencje, m.in. zatwierdzanie i uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. W skład kolegium wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków.

Więcej informacji