Nominacje profesorskie dla pracowników SGH

Autor:

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

W ostatnim czasie nominacje profesorskie od prezydenta RP otrzymali: prof. Maria Aluchna, prof. Marek Rocki, prof. Jakub Growiec, prof. Jan Klimek oraz prof. Maciej Cesarski.

  1. Prof. Maria Aluchna, kierownik Katedry Teorii Zarządzania KZiF.
  2. Prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego KAE.
  3. Prof. Jakub Growiec, kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej KAE.
  4. Prof. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości KNoP.
  5. Prof. Maciej Cesarski. Katedra Polityki Społecznej KES.

Na bieżąco będziemy informowali o uroczystościach wręczania nominacji.