Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja
online
Instytut Rynków i Konkurencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Dział Nauki
Lokalizacja
al. Niepodległości 162
budynek główny
Biuro Rektora
Lokalizacja
online youtube
Rada Kół i Organizacji SGH
Lokalizacja
online
Samorząd Studentów SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
Karpacz
Hotel Gołębiewski