Samorząd Studentów SGH
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Lokalizacja
MS Teams
Instytut Finansów SGH
Lokalizacja
online (YouTube)
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Lokalizacja
online (YouTube)
Katedra Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej
Lokalizacja
online
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Katedra Ubezpieczenia Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Instytut Kapitału Ludzkiego SGH