Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego w Warszawie
Lokalizacja
online (YouTube)
CEMS Club Warszawa
Lokalizacja
online
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Katedra Ubezpieczenia Społecznego
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Stowarzyszenie Akademickie MagPress
SGH, Kaizen Institute Poland
Lokalizacja
MS Teams
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Lokalizacja
SGH