Katedra Polityki Publicznej SGH
Lokalizacja
hybrydowo
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lokalizacja
budynek G; Sala Senatu (145)
SGH Warsaw School of Economics
Lokalizacja
SGH, budynek G, sala 233
Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
Lokalizacja
forma zdalna – transmisja przez YouTube
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
Lokalizacja
online (YouTube)
Korporacja Handlu Zagraniczego SGH
Samorząd Studentów SGH
SKN Spraw Zagranicznych SGH
Lokalizacja
SGH, budynek G, aula VII
Klub Absolwenta SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Samorząd Studentów SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)