Profesor Halina Brdulak przewodniczącą Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland

zdjęcie kolorowe. Mężczyzna i kobieta pozują do zdjęcia. Oboje trzymają dyplom.

Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH została wybrana na przewodniczącą Rady Klimatycznej powołanej 23 października 2021 r przy UN Global Compact Network Poland. Wyboru dokonało znamienite grono profesorów reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze z całej Polski.

Dr hab. Halina Brdulak jest profesorem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, ekspertką UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego transportu i zrównoważonych miast.

Rada stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające ekspertyz w ramach programów prowadzonych w UN Global Compact Network Poland. Jest ona również źródłem sprawdzonej wiedzy naukowej, opierając się na znakomitym autorytecie w świecie nauki jej członkiń i członków.

Członkiem Rady została również prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor ds. nauki SGH.