Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak w gronie ekspertów Komisji Europejskiej ds. przyszłości ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego

Grafika kolorowa. Kobieta prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak z krótką fryzurą, w okularach, portret w kółku na tle auli wykładowej SGH. Napis: prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, hasztag kadra naukowa SGH

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. przyszłości ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej (High-level Group on the future of social protection and of the welfare state in the EU, skr. HLG). 22  października br. członkinią grupy została prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektorka ds. nauki, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. 

Grupa 12 ekspertów w okresie najbliższych 18 miesięcy zbada przyszłość państwa opiekuńczego, jego finansowanie i powiązania ze zmieniającym się rynkiem pracy, kurczącą się siłą roboczą, starzeniem społeczeństw, transformacją „zieloną” i cyfrową, a także z globalizacją i pojawieniem się nowych zagrożeń. 

Do końca 2022 r.  grupa przedstawi raport ze swojej pracy oraz strategiczne rekomendacje, zarówno dla poszczególnych państw członkowskich, jak również na poziomie unijnym.