Prorektor K. Kozłowski: udoskonalamy proces dydaktyczny w SGH

uśmiechnięty mężczyzna w marynarce, koszuli, bez krawata

Za nami kolejne dwa semestry. Podsumowując ten czas, pomimo wakacyjnej aury za oknami, trudno nie myśleć o tym, co dalej. Zwłaszcza, że rok akademicki 2022/2023 upłynął pod znakiem intensywnych działań, których celem pozostaje stałe udoskonalanie procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Mijający rok akademicki był niezmiennie pracowity i w mojej ocenie udany – zarówno w obszarze współpracy ze studentami, jak i pozostałych realizowanych stopniowo zadań, w tym integracji systemu sprawozdań akademickich (publikacji) z systemem zgłaszania ofert dydaktycznych. W ten sposób wykładowcy zostali odciążeni – nie muszą już dwukrotnie wpisywać publikacji, jak robili to do tej pory.  

W porozumieniu z Radami Kierunków pracujemy nad  standardami Assurance of Learning na potrzeby akredytacji AACSB. To właśnie moment, kiedy podsumowując kończący się rok akademicki, możemy wybiec w przyszłość: wypracowane uzgodnienia z Radami pozwoli od jesieni wykorzystywać je również na potrzeby akredytacji EQUIS. Korzystając z okazji, chciałbym tu bardzo wszystkim Radom, zwłaszcza ich Przewodniczącym, podziękować za zaangażowanie i owocną współpracę.

Jakości kształcenia poświęciliśmy realizowany we współpracy z dr. hab. Jakubem Brdulakiem, prof. SGH, cykl webinariów „Przy drugiej kawie”, dbając przy tym o to, aby każdy z poruszanych tematów miał wartość praktyczną.

Wydaliśmy także zarządzenie dotyczące hospitacji. Uruchomiliśmy w SGH dwa nowe kierunki studiów. Nasza uczelnia otworzyła swe podwoje przed maturzystami zainteresowanymi studiowaniem logistyki, uruchamiając na tym kierunku studia I stopnia. Ponadto na studiach II stopnia wystartował kierunek podatki.

Nie zwalniamy tempa i pracujemy nad uruchomieniem kolejnych kierunków. Planujemy praktyczne studia z należącą do Klubu Partnerów SGH firmą Microsoft, a zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Aluchny i dr. hab. Mikołaja Pindelskiego, prof. SGH, pracuje nad wzbogaceniem oferty uczelni w obszarze zarządzania i ESG. Ponadto rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podpisali 5 maja br. list intencyjny w sprawie utworzenia wspólnego kierunku studiów magisterskich „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Obraz ostatnich dwóch semestrów nie byłby pełen, gdyby nie studenci, którzy nie przestają pozytywnie zaskakiwać swoją aktywnością. Już dziś mogę z satysfakcją poinformować, że do momentu, w którym kończę ten tekst, rozpatrzono ponad tysiąc wniosków w systemie projektów akademickich – część z nich będzie  realizowana w nowym roku akademickim, a więc właściwie już za chwilę.

Wraz z Samorządem Studentów SGH wypracowaliśmy mechanizm dodatkowych punktów ECTS dla studentów z najwyższą średnią. Ponadto – również z samorządem – przeprowadziliśmy po raz pierwszy badanie satysfakcji studentów. Za nami także konsultacje dotyczące działalności studenckiej z organizacjami i kołami studenckimi z udziałem ich opiekunów oraz przedstawicieli Rady Kół i Organizacji SGH, a także Samorządu Studentów SGH. Zorganizowaliśmy pierwsze szkolenia adresujące listę potrzeb organizacji. Zresztą liderzy organizacji będą mogli spotkać się na obozie w październiku 2023 roku – liczymy na to, że wrócą z nową energią i pomysłami, których  nigdy dosyć.

W obszarze edukacji ogólnej współpracowaliśmy z Instytutem Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej oraz z Katedrą Historii Gospodarczej, planując uruchomienie otwartych spotkań już w następnym semestrze zimowym.

Tytułem podsumowania, każdy rok akademicki to starannie przygotowana oferta dydaktyczna, plany i programy studiów oraz organizacja procesu rekrutacji. Dziękuję społeczności SGH za ten rok, życząc udanych wakacji. Do zobaczenia na jesieni.

 

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów