Wydarzenia

System z Bretton Wood​s i jego dziedzictwo

Data wydarzenia:
Data końcowa:

15 sierpnia 2021 r. minęła 50. rocznica zawieszenia wymienialności dolara na złoto. Zerwanie z ustanowionym w 1944 r. na konferencji w Bretton Woods kruszcowym pokryciem pieniądza było jednym z najważniejszych wydarzeń w polityce gospodarczej, finansach i historii pieniądza.

W związku z tą ważną rocznicą mamy przyjemność poinformować, iż Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej​ wspólnie z Instytutem Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz we współpracy z Obserwatorium Finansów w Genewie (Observatoire de la Finance) organizują konferencję pt. System z Bretton Wood​s i jego dziedzictwo.

Część I odbyła się 19 listopada 2021 r.

​Część II odbędzie się w dniach 16–18 maja 2022 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach (zgłoszenie uczestnictwa)

Rejestracja

Wstępny harmonogram II części konferencji:

  • 16 maja 2022 r. – pierwsza sesja – Geneza powstania systemu z Bretton Woods oraz implikacje jego zasad dla polityki monetarnej, kursowej, fiskalnej, kontroli przepływów kapitałowych, społecznej itp. – prezentacja artykułów.
  • ​17 maja 2022 r. – druga sesja – Przyczyny uchylenia 15 sierpnia 1971 r. przez Prezydenta R. Nixona zasad polityki monetarnej z Bretton Woods. Konsekwencje gospodarcze, polityczne, społeczne zawieszenia wymienialności dolara na złoto – prezentacja artykułów.
  • 17 maja 2022 r. – trzecia sesja – Możliwości przywrócenia w polityce monetarnej wybranych elementów systemu z Bretton Woods –  jeśli tak, to jakich i w jakiej formule? – prezentacja artykułów i dyskusja panelowa.
  • 18 maja 2022 r. – czwarta sesja – Wnioski końcowe i podsumowanie konferencji.

 

Lokalizacja
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach
Organizator
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej​
Instytut Finansów