SGH i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów zawarły porozumienie o współpracy

dwóch mężczyzn stoi w gabinecie, obaj trzymają w rękach teczki z podpisanymi umowami

20 stycznia br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) zawarły porozumienie o współpracy dotyczącej działań o charakterze dydaktyczno-naukowym i rozwojowym.

SGH i PSML nawiązały współpracę, której celem będzie wykorzystywanie doświadczeń i dorobku naukowego pracowników uczelni w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, dla dalszych działań służących interesom obu stron. Zgodnie z umową PSML zostało „partnerem i strategicznym interesariuszem zewnętrznym dla kształcenia prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w szczególności na kierunkach związanych z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw”.

„To niebywała okazja dla studentów SGH, aby wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach zajęć na uczelni poszerzyć i sprawdzić w praktyce, pracując nad rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi. Studenci mają szansę na poznanie branży, wymagań przyszłych pracodawców i budowanie kontaktów biznesowych. My, naukowcy, mocno liczymy na rozwijanie współpracy z PSML w obszarze badań naukowych, które będziemy mogli publikować w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych” – powiedziała opiekun programu w SGH dr hab. Marzenna Cichosz.

dwóch mężczyzn i kobieta stoją w gabinecie, mężczyźni trzymają w rękach teczki z podpisanymi umowami

SGH i PSML będą współpracowały w obszarze: inicjowania i realizacji wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych; organizowania szkoleń kursów specjalistycznych, konferencji i seminariów i udziału w nich na zasadach obowiązujących w uczelni; rozwoju przedsięwzięć związanych z aktywizacją dydaktyczną i poza dydaktyczną studentów; współpracy w zakresie przeprowadzenia staży, praktyk oraz wizyt studyjnych studentów; udziału w opiniowaniu oferty kształcenia celem podnoszenia jej jakości i jak najlepszego dostosowania do rynku pracy; udziału studentów w wydarzeniach, projektach i programach realizowanych przez PSML, m.in. w programach: TopYoung100 i CloudNine.

„Efektywna współpraca nauki i biznesu jest kluczem do budowania kompetencji potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Równocześnie, aby wyniki badań, realnie i znacząco oddziaływały na rzecz otaczającej nas rzeczywistości, powinniśmy skutecznie wprowadzać je w przestrzeń działalności gospodarczej we współpracy z biznesem. W partnerstwie z SGH planujemy dalej rozwijać formuły współpracy nauka – biznes i odwoływać się do najlepszych praktyk, między innymi oferowanych przez Cambridge Enterprise (Cambridge University) będących naszym gościem na konferencji otwarcia V edycji Top Young 100, która odbędzie się 10 maja w Gdyni” – wyjaśnił prezes PSML Mariusz Gerałtowski.