SGH i Agencja Badań Medycznych podpisały list intencyjny w sprawie współpracy

dwóch mężczyzn ściska sobie dłonie po podpisaniu dokumentów

22 listopada br. rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr hab. n. med. Radosław Sierpiński podpisali list intencyjny w sprawie współpracy.

Strony oświadczyły w nim, że „wyrażają chęć nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do podejmowania działań edukacyjnych, wymiany doświadczeń, wzmocnienia współpracy oraz wzajemnej promocji w ramach w przyszłości zawartego Porozumienia o współpracy (…)”.

SGH i ABM wyraziły chęć współpracy i uregulowania w ramach tegoż porozumienia zasad i przedmiotu współpracy w obszarze: systemu zarządzania sektorem biomedycznym i jego rozwojem, zarządzania projektami i portfelem projektów w sektorze biomedycznym, rozwoju start-upów, scale-upów biomedycznych oraz komercjalizacji rozwiązań w sektorze biomedycznym.

„Współpraca ta przyczyni się do realizacji szeregu inicjatyw na rzecz wzmocnienia sektora ochrony zdrowia w Polsce jak również będzie opierać się na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie stanowi kolejny krok ku poszerzaniu przez Agencję Badań Medycznych współdziałania z wiodącymi ośrodkami akademickimi” – zaznaczyła dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM dr n. farm. Karolina Maria Nowak.

SGH i ABM zobowiązały się do wypracowania zasad współpracy i jej przedmiotu, „które zawarte będą w Porozumieniu, w ramach obowiązujących je ram prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, jak i z regulacji wewnętrznych obowiązujących każdą ze Stron”.