Santander Bank Polska, SGH i Fundacja GPW zapraszają na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie

grafika informacyjna

Santander Bank Polska we współpracy z Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych przygotowały bezpłatny kurs online z podstaw inwestowania na giełdzie. Ruszył nabór na 14-godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów. , Zgłosić się może każdy kto ukończył 18 lat. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku.

W ramach Stypendiów Santander oferujemy gamę programów rozwijających różne kompetencje takie jak języki obce, umiejętności miękkie czy cyfrowe. Tym razem wspólnie z SGH oraz Fundacją GPW wychodzimy z ofertą programu dotyczącego inwestowania na giełdzie. Wykłady prowadzą praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także wykładowcy wyższych uczelni. Dlatego jestem przekonany, że udział w tym programie da uczestnikom sporą dawkę wiedzy i ciekawe spojrzenie na giełdę – mówi Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Program realizowany będzie w okresie 29 lipca – 30 września 2022 roku w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń online. Szkolenia będą prowadzone w 4 grupach 45-50-osobowych z wykładowcami Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Ostatni webinar dla wszystkich grup poprowadzi Wojciech Sieńczyk - dyrektor Santander Biuro Maklerskie i dyrektor Obszaru Wealth Management Santander Bank Polska.

- Uważam, że podstawy inwestowania na giełdzie powinien opanować każdy. Ekonomia jest nauką społeczną, człowiek zaś jako istota społeczna działa w różnych obszarach, w tym także w sferze gospodarowania. Jestem przekonany, że za sprawą naszych specjalistów od finansów i praktyków GPW uczestnicy kursu otrzymają gruntowną wiedzę na temat tego, jak dobrze i bezpiecznie lokować pieniądze oraz pomnażać swój kapitał. Zachęcam wszystkich do opanowania giełdowego ABC na kursie prowadzonym przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na koniec kursu jego uczestnicy otrzymają certyfikat SGH, wiodącej uczelni ekonomicznej w Polsce – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH. 

Program merytoryczny podzielony został na 5 bloków tematycznych: 

  • Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę 
  • Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe
  • Wybór i ocena spółki
  • Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych 
  • grafika informacyjna

Giełda uczy, że wiedza jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. W trakcie kursu nasi specjaliści krok po kroku wprowadzają uczestników w najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Zarówno program, jak i materiały są na bieżąco aktualizowane tak, aby wiarygodnie i rzetelnie odpowiadały na wyzwania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wiedza to klucz do świadomego zarządzania ryzykiem, a co za tym idzie – do satysfakcjonującego lokowania swoich oszczędności  – zachęca Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacji GPW.  

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 19 czerwca na stronie https://app.becas-santander.com/pl/program/ping_sgh_gpw.

Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji GPW.

Grupa Santander oraz jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Jako lider w zakresie odpowiedzialnej bankowości Grupa Santander wspiera postęp i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Bank, za pośrednictwem Santander Universidades, zaczął wspierać szkolnictwo wyższe już 25 lat temu, wyróżniając się tym na tle innych instytucji finansowych na świecie. Od początku swojej działalności bank przeznaczył ponad 2,1 mld EUR i współpracując z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów, udzielił wsparcia ponad 790 000 studentów, specjalistów oraz projektów w zakresie przedsiębiorczości.

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązaniafinansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to czołowy uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jego misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnym bankiem. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp do produktów i usług bankowych dla ponad 10 mln osób. Według stanu na koniec 2021 r. Grupa Santander miała ponad 153 mln klientów (w tym 25,4 mln klientów lojalnych oraz 47,4 mln klientów cyfrowych), 9 900 oddziałów i 197 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów wynosiła 1,15 bln EUR.