Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

dwóch mężczyzn podaje sobie ręce w gabinecie

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Porozumienie podpisali 9 maja prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH profesor Piotr Wachowiak. Porozumienie zakłada współpracę między instytucjami w ramach kompetencji każdej z nich.

Kierunki współpracy objęte porozumieniem zakładają m.in. wspólne organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, prowadzenie przez pracowników PANA szkoleń/seminariów i zajęć dla studentów, współpracę w zakresie konsultacji merytorycznych projektów badawczych i wdrożeniowych, odbywanie praktyk w PANA przez studentów SGH, współpracę w zakresie wydawania publikacji naukowych i popularnonaukowych, współpracę w zakresie wymiany informacji o organizowanych wydarzeniach czy wspólne działania promocyjne.

Porozumienie z SGH wpisuje się w zadania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w zakresie edukacji społeczeństwa i uczestników rynku w dziedzinie rewizji finansowej, znaczenia sprawozdań finansowych i pracy biegłych rewidentów dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

„Poprzez podpisane dzisiaj porozumienie Polska Agencja Nadzoru Audytowego po raz kolejny zwiększa zakres swoich działań edukacyjnych, do prowadzenia których jest ustawowo zobowiązana. Chcemy edukować społeczeństwo na temat tego, jak istotna dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej jest praca wykonywana przez biegłych rewidentów. Współpraca z wiodącą uczelnią ekonomiczną w Polsce jest najlepszym sposobem na to, aby te działania były maksymalnie efektywne” – powiedział prezes Obroniecki.

dwóch mężczyzn siedzących przy biurku przekazuje sobie podpisane dokumenty

„Liczymy, że współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego zaowocuje licznymi szkoleniami i seminariami dla studentów, zainteresowanych zgłębianiem tematyki rewizji finansowej. Audyt i nadzór publiczny, w tym posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych, od lat leży w sferze zainteresowań naszej młodzieży. Zawód biegłego rewidenta jest szanowany i podlega ochronie prawnej. Mam nadzieję, że współpraca z PANA pokaże studentom SGH, z czym będą musieli mierzyć się w praktyce” – wskazał dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.