Porozumienie o współpracy SGH i Stowarzyszenia Mobilne Miasto

trzech mężczyzn stoi w pomieszczeniu zamkniętym, dwóch z nich trzyma w rękach umowy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Mobilne Miasto z siedzibą w Warszawie zawarli 3 listopada br. porozumienie o współpracy. W imieniu naszej uczelni dokument podpisał rektor SGH prof. Piotr Wachowiak i prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto Adam Jędrzejewski.

Obszar aktywności SGH i  Stowarzyszenia dotyczący miasta i jego funkcjonowania jest zbieżny w zakresie prac badawczych, dydaktycznych, popularyzatorskich i wdrożeniowych. Aby realizować wspólne cele, nasza uczelnia i Stowarzyszenie Mobilne Miasto wyraziły chęć nawiązania współpracy. Przy podpisaniu porozumienia obecny był kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego SGH, pełnomocnik rektora ds. zabytkowego kampusu prof. dr hab. Marek Bryx.

Zgodnie z umową Stowarzyszenie Mobilne Miasto zobowiązało się do współpracy z Katedrą Miasta Innowacyjnego SGH, a w szczególności wspólnego realizowania badań w obszarze związków pomiędzy rozwojem usług mobilności współdzielonej a przestrzenią polskich miast. Stowarzyszenie ma też dostarczać dane na temat zjawiska, działalności podmiotów i konsumentów korzystających z usług mobilności współdzielonej. Z kolei SGH zobowiązała się do popularyzowania działalności i wyników prac Stowarzyszenia poprzez wykorzystywanie ich w swoich działaniach dydaktycznych i badawczych, a także do współpracy przy projektach badawczych oraz wymiany i promocji wyników badań.

„Stowarzyszenie Mobilne Miasto zajmuje się promowaniem współdzielonej mobilności miejskiej i w ramach umowy o współpracy, którą dzisiaj zawarliśmy, zobowiązaliśmy się wzajemnie do wspierania w procesie badawczym i dydaktycznym w takim obszarze, w jakim współdzielenie mobilności może wpływać na tkankę miejską, na innowacje w obszarze mobilności miejskiej – powiedział Adam Jędrzejewski. – Konkretną rzeczą, która doprowadziła nas do współpracy, są badania jednego z doktorantów w zakresie preferencji użytkowników usług współdzielonej mobilności. W tym roku były realizowane badania dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy, czyli my wszyscy, postrzegamy współdzielony rower, hulajnogi elektryczne na minuty, usługi carsharingu, co nam w tym usługach odpowiada, co przeszkadza, jakie są główne motywacje do korzystania czy ewentualnie bariery w rozwoju i popularyzacji tego rodzaju usług. (…) Właśnie dlatego (została nawiązana) współpraca z Katedrą Miasta Innowacyjnego SGH, bo chcemy wyjść szerzej, chcemy badać, sprawdzać, w jaki sposób współdzielenie mobilności może oddziaływać na przestrzeń miejską, na to, jak się przemieszczamy po mieście”.

Umowa, która weszła w życie z dniem podpisania, ma obowiązywać do 30 września 2023 roku.