Porozumienie o współpracy SGH i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

kobieta i mężczyzna w gabinecie na tle flagi Polski i SGH

12 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zawarły porozumienie o współpracy, mając na uwadze poczucie odpowiedzialności za edukację ekonomiczną i przygotowanie do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży.

SGH i FMP będą współpracowały w ramach Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych, programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” oraz w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości.

„Od wielu lat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspiera postawy przedsiębiorcze wśród najmłodszych uczestników życia społecznego w Polsce. Jesteśmy współorganizatorem – wraz z innymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce – prestiżowej Olimpiady Przedsiębiorczości, której laureaci dostają bezpośrednią przepustkę np. na studia w SGH. Prowadzimy również cykliczne programy takie jak Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy czy Akademia Młodego Ekonomisty, w których duży nacisk kładziemy na promowanie przedsiębiorczości. Również studenci SGH, już od początku studiów, mają możliwość korzystania z wielu programów, wspierających zakładanie startupów – od strony biznesowej i finansowej. Cieszy nas, że idee, które już dojrzały na gruncie SGH, będą mogły być realizowane także w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W takim duecie na pewno uda nam się zwrócić jeszcze większą uwagę na konieczność edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

kobieta i mężczyzna podpisują dokumenty przy stole

„Porozumienie zawarte pomiędzy Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Szkołą Główną Handlową w Warszawie otwiera nowy horyzont możliwości szerzenia edukacji ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. Ze szczególną troską podchodzimy do przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnym świecie oraz umożliwienia im zdobycia wiedzy, a przede wszystkim praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Współpraca w ramach naszego porozumienia korzystnie wpłynie na rozszerzenie oferty naszej działalności skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Zakres współpracy w szczególności obejmuje organizację finałów Ogólnopolskich Konkursów oraz przeznaczonych  dla ich finalistów i laureatów warsztatów, szkoleń czy kursów przygotowujących do egzaminów do SGH” – wskazała  prezes FMP Małgorzata Sobkowicz.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Fundacja  umożliwia młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających im realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100 krajach. Do tej pory w programach Fundacji uczestniczyło ponad 8 mln młodych ludzi z całej Polski. FMP od lat przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, uczy ekonomii i finansów, kształci przyszłych przedsiębiorców.