Firma UNIQA w Klubie Partnerów SGH

grupa osób przed ścianą z mosiężnymi tabliczkami, na któych widnieją nazwy firm należących do Klubu Partnerów SGH

30 stycznia br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i firma UNIQA podpisały Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH. Na mocy tego porozumienia UNIQA – jedna z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej – wstąpiła do prestiżowego Klubu Partnerów SGH. Firma będzie m.in. współpracowała z SGH przy opracowywaniu raportów i angażowała się w zajęcia prowadzone na czołowej uczelni ekonomicznej w Polsce.

„To zaszczyt i radość, że możemy dołączyć do elitarnego Klubu Partnerów SGH, wiodącej uczelni w Polsce, która od lat działa na rzecz zbliżenia świata nauki z biznesem. To dla nas nie tylko wyróżnienie, ale i okazja do promowania marki UNIQA wśród studentów, przede wszystkim jako pracodawcy pierwszego wyboru dla młodych osób startujących na rynku pracy. Ta współpraca świetnie wpisuje się w naszą strategię employer brandingową i rekrutacyjną. Liczymy na przyciągnięcie talentów do naszej organizacji. W planach mamy także m.in. projekt stażowy dla studentów oraz przygotowanie wraz z ekspertami z SGH raportów dotyczących najbardziej aktualnych zagadnień dla sektora ubezpieczeniowego. Ta współpraca daje korzyści obopólne. Najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce dostaje dostęp do naszych ekspertów, wśród których jest wielu absolwentów SGH” – powiedział Marcin Nedwidek, prezes UNIQA.

dwóch mężczyzn w garniturach trzyma mosiężną tabliczkę informującą o włączeniu firmy UNIQA do Klubu Partnerów SGH

Prezes Nedwidek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował w latach 2001-2007 na dwóch kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Biznesowe.

„Niezmiernie cieszymy się, że do Klubu Partnerów SGH dołącza firma z mocną pozycją na rynku ubezpieczeniowym. W SGH stawiamy na wzmacnianie relacji z podmiotami życia gospodarczego, bo jesteśmy przekonani o wzajemnych korzyściach wynikających z więzi i kontaktów świata nauki z uczestnikami praktyki gospodarczej. Kariera prezesa firmy UNIQA, Pana Marcina Nedwidka, absolwenta SGH, dobitnie pokazuje, że na naszej uczelni niezmiennie od lat przygotowujemy studentów do roli liderów życia gospodarczego w Polsce. To, w jaki sposób kształtujemy przywódców, powraca do nas w postaci tego właśnie porozumienia, z którego najbardziej skorzystają studenci SGH. Jestem przekonany, że dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków z branży ubezpieczeniowej studenci będą mogli poszerzyć swe horyzonty, zwiększą się ich możliwości, a w przyszłości łatwiej będzie im podjąć decyzję o karierze” – powiedział rektor SGH Piotr Wachowiak.

dwóch mężczyzn odsłania mosiężną tabliczkę

Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce pod marką UNIQA powstały w wyniku konsolidacji kilku firm ubezpieczeniowych, których obecność na polskim rynku sięga ponad 30 lat. Ostatnia fuzja odbyła się w kwietniu 2021 roku, gdy połączyły się spółki UNIQA i AXA i utworzyły jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Polsce. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Spółki UNIQA w Polsce mają wszechstronną ofertę dla osób prywatnych, małych, średnich i dużych firm, ich pracowników oraz dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także biur podróży. UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Na koniec 2022 roku przypis składki zakładów ubezpieczeń działających pod marką UNIQA wyniósł prawie 4,15 mld zł. Spółki wypłaciły w tym czasie poszkodowanym 2,7 mld zł odszkodowań i świadczeń.  Obsługują 6,1 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają ponad 80 tys. firm w Polsce. Z kolei UNIQA TFI i UNIQA PTE na koniec 2022 roku zarządzały aktywami o łącznej wartości 13,4 mld zł.

Porozumienie o Partnerstwie dla Rozwoju SGH weszło w życie z dniem podpisania.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.