BIK zaprasza do uczestnictwa w Programie Piaskownicy Technologicznej BIK HUB

banner promujący Program BIK HUB

Biuro Informacji Kredytowej – największa baza informacyjna sektora finansowego w Polsce i partner strategiczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – uruchomiło Program BIK HUB – piaskownicę technologiczną, adresowaną do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów i fintechów.  

Program ruszył 3 listopada 2021 r. wraz z pierwszą inicjatywą BIK Open API - nowatorską platformą, która integruje dane z wielu źródeł, od różnych podmiotów, działających w obszarach nieruchomości, finansów, badań konsumenckich, digital marketingu i data science. Uczestnictwo w piaskownicy stwarza szansę praktycznej weryfikacji prototypowych rozwiązań oraz uzyskanie profesjonalnej oceny potencjału biznesowego pomysłu przed wprowadzeniem na rynek. Program realizowany jest w zgodzie z misją społecznej odpowiedzialności biznesu, upowszechnia wiedzę o nowych technologiach i aktywnie wspiera przedsiębiorczość.

„Program BIK HUB, którego głównym elementem jest piaskownica technologiczna, to przestrzeń badawcza, służąca profesjonalnej weryfikacji rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Pierwszą inicjatywą w ramach Programu BIK HUB jest pilotaż BIK Open API, platformy integrującej dane z wielu źródeł. To prosty dostęp do szerokiego wachlarza informacji w oparciu o geolokalizację. To także dostęp do zintegrowanych danych różnych podmiotów, działających w obszarze nieruchomości, finansów, badań konsumenckich, digital marketingu i data science – wyjaśnia prezes zarządu BIK dr Mariusz Cholewa. - Informacje te mogą posłużyć zarówno do budowy lub zwiększenia dokładności analiz, czy tworzenia segmentacji, ale również do oszacowania potencjału wybranej lokalizacji, biorąc pod uwagę wiele wymiarów opisanych danymi integrowanymi przez BIK”.

Uruchamiając piaskownicę technologiczną wraz z pilotażem platformy integracji danych BIK Open API, BIK poszerza grupę odbiorców usług o kolejne sektory gospodarki. To ważny krok w kierunku tworzenia nowej wartości biznesowej, dzięki wykorzystaniu potencjału najnowszych technologii i wiedzy eksperckiej w budowaniu innowacyjnych rozwiązań.

„Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów” - podkreśla prezes BIK.

Korzyści z udziału w piaskownicy technologicznej BIK

Program BIK HUB to naturalne miejsce dla przedsiębiorców, będących zarówno w początkowej fazie swojego rozwoju, jak i tych, którzy chcą budować nowatorskie rozwiązania na doświadczeniach z dotychczasowej działalności. Udział w Programie jest bezpłatny, co oznacza efektywne obniżenie kosztów wejścia na rynek nowych podmiotów i oferowanych przez nie rozwiązań. Co więcej, uczestnictwo w Programie to perspektywa zainteresowania wypracowanym rozwiązaniem instytucji (banki i inne instytucje finansowe), z którymi współpracuje BIK, co może okazać się szybką ścieżką monetyzacji najbardziej obiecujących projektów i zgłaszanych pomysłów.

Każda firma, zainteresowana uczestnictwem w BIK HUB, już może się zgłaszać, aby rozwinąć i przetestować swoje pomysły, wystarczy uzupełnić formularz aplikacyjny na stronie.

Docelowo platforma BIK Open API może być kolejną platformą, którą dostarcza na rynek BIK, po Platformie Antyfraudowej czy Platformie Blochain BIK. Dzięki pilotażowi BIK chce zweryfikować skalę zainteresowania podmiotów usługami typu „data-as-a-service” i typy podmiotów, które będą zainteresowane tego typu rozwiązaniem. Ewentualne dalsze kroki i decyzje odnośnie do kierunków rozwoju BIK Open API i potencjalnego modelu komercyjnego będą zależne również od tego, na ile rynek pozytywnie zweryfikuje wartość informacyjną udostępnianych danych.

tekst reklamujący program BIK HUB

BIK Open API – nowatorski koncept integrujący różne źródła danych

Platforma BIK Open API umożliwia łatwy dostęp jej użytkownikom do pozyskania szeregu danych i usług z jednego miejsca. Umożliwi np. weryfikację firm, ujętych w bazach publicznych takich jak KRS, REGON, CEiDG oraz w bazie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Platforma również ułatwi dostęp do informacji o cechach wybranych lokalizacji, np. o typie zabudowy, średnich cenach nieruchomości czy najmu, o specyfice i preferencjach zakupowych mieszkańców, a także o statystykach dotyczących przestępczości i wypadków drogowych itd.

Dane historyczne na temat preferencji zakupowych, zachowań konsumenckich czy deklaracji związanych z ich przyszłymi decyzjami zakupowymi, pozwolą z dużą dokładnością tworzyć scenariusze aktywności sprzedażowych, aktywności marketingowych, wykorzystujących ścieżki „customer journey” dla określonych obszarów, lokalizacji i grup klientów. Dostęp do Platformy BIK Open API pozwoli na wyszukiwanie tzw. POI, czyli Points of Interest, i pomoże w ustalaniu ich odległości od określonego punktu adresowego. Ponadto, w ramach BIK Open API dostępne będą usługi opcjonalnie wzbogacone o statystyki kredytowe w ujęciu geograficznym, oparte o wybrane dane z bazy BIK, na podstawie wskazanego adresu lub współrzędnych, produktów kredytowych czy określonych usług wykorzystujących, tzw. scoring lokalizacji - „geo-score”. Dostęp do wielu danych źródłowych w jednym miejscu - na etapie pilotażowego wdrożenia BIK Open API - jest możliwy dzięki współpracy m.in. z firmami: AMRON, Cenatorium, DataWise, GfK, Selectivv i obejmuje dane dla wybranego dużego miasta.

Partnerzy Strategiczni Programu BIK HUB

Inicjatywę tworzenia nowych i innowacyjnych modeli usług, kierowanych do przedsiębiorców z sektora finansów oraz z nowych segmentów rynku – startupów czy fintechów, popierają i współtworzą strategiczni partnerzy Programu BIK HUB. Są nimi Microsoft, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Fintech Poland.

- Dzięki naszym Partnerom strategicznym Programu BIK HUB wzmacniamy technologiczną wartość oraz merytoryczny charakter przedsięwzięcia BIK. Tym, co nas łączy, jest misja społecznej odpowiedzialności biznesu, polegająca na tworzeniu szans rozwoju dla pomysłowych, zdolnych startupów czy fintechów – idea wspierania przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. W ramach platformy dostępowej BIK Open API, wspólnie możemy kreować nowe standardy wykorzystania i integracji danych. Merytoryczna wiedza i doświadczenie zarówno ekspertów BIK, jak i naszych Partnerów, będą służyć upowszechnianiu wiedzy o technologiach i edukacji w ramach planowanych w Programie BIK HUB spotkań, warsztatów innowacyjnych oraz wydarzeń, takich jak webinary, hackathony czy case studies – zauważa prezes BIK.

7 września br. BIK i SGH zawarły porozumienie o współpracy strategicznej. Celem jest wspólne kreowanie potencjału biznesowego, popularyzacja i rozwój innowacyjnych usług w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. To pogłębienie relacji świata biznesu i nauki w dalszym konsekwentnym budowaniu ekosystemu nowoczesnych usług finansowych. 

Porozumienie pomiędzy SGH i BIK dotyczy merytorycznego wsparcia i promocji nowatorskiej inicjatywy BIK – środowiska testowania nowych rozwiązań dla firm zainteresowanych rozwojem innowacyjnych produktów i usług, zwłaszcza piaskownicy informatycznej. Zakres współpracy będzie obejmował także aktywny udział obu stron w działaniach związanych z naborem i procesem testowania rozwiązań przez uczestników piaskownicy, a także wspólne promowanie planowanych wydarzeń, takich jak webinary, hackathony czy case studies.

Partnerstwo z SGH wzmocni efektywną komunikację piaskownicy technologicznej BIK, adresowanej do podmiotów z różnych sektorów gospodarki, które chciałyby uzyskać dostęp do danych z wielu źródeł zewnętrznych i praktycznie przetestować swoje prototypowe rozwiązania w bezpiecznym środowisku.

Hack Yeah 2021

BIK HUB będzie obecny 10-12 grudnia na HackYeah – największym hackathonie w Europie. To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju! W tym roku odbywa się w formie hybrydowej, dzięki czemu jest dostępny dla programistów z dowolnego miejsca na świecie. Podczas hackathonu programiści wymyślają produkty i budują swoje prototypy. Efekty ich pracy: setki kreatywnych umysłów, dziesiątki inspirujących zadań i nieszablonowych rozwiązań. Temat zadania BIK HUB to: NAJLEPSZE MIEJSCE NA… WSZYSTKO?

Opis zadania: Korzystając z danych dostępnych w BIK Open API dla miasta Łodzi, stwórz rozwiązanie (działający prototyp, makieta lub definicja scoringu), dzięki któremu będzie można zweryfikować lub np. porównać z inną lokalizacją potencjał lokalizacji do zamieszkania jako przyszły mieszkaniec lub zlokalizowania firmy - jako właściciel sklepu, punktu odbioru paczek.

A może masz lepszy pomysł, co „wydobyć” z danych, które udostępniło Biuro Informacji Kredytowej? Jeśli brakuje Ci jakiegoś wymiaru, zasugeruj, jakie dane i w jaki sposób można dodać z ogólnodostępnych źródeł i dodaj je do  katalogu BIK, aby ulepszyć swoje rozwiązanie. Wyróżnione rozwiązania będą nagrodzone – pula nagród to 30 000 zł.

Przydatne linki:
Strona Programu
Aktualności BIK HUB
Profil LI Programu
Materiały z webinaru inauguracyjnego
Hack Yeah