Biblioteka z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

wnętrze czytelni biblioteki sgh

W Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymali szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. Przełoży się to na zwiększenie jakości obsługi czytelników, obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

Nowy katalog online jest dostępny na tej stronie, również za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

 • szybkie i intuicyjne wyszukiwanie wszystkich typów publikacji, 
 • wygodne sprawdzanie dostępności zbiorów w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i w bibliotekach zlokalizowanych na terenie całej Polski,
 • zawężanie wyników wyszukiwania poprzez wygodne filtry,
 • zamawianie publikacji do wybranej biblioteki bądź jej filii, 
 • możliwość otrzymywania powiadomień e-mailowych z informacją o oczekiwaniu wcześniej zamówionej książki na odbiór w bibliotece, 
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • sprawdzanie statusu swoich zamówień, 
 • ustawienie powiadomień o nowych publikacjach z określonego obszaru tematycznego dostępnych w bibliotece,
 • samodzielne prolongowanie wypożyczonych publikacji, 
 • zapisywanie historii wypożyczeń, 
 • tworzenie spersonalizowanych bibliografii,
 • tworzenie zestawień takich jak listy książek przeczytanych lub do przeczytania czy też tagowanie publikacji wedle indywidualnych potrzeb.

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie i w Kielcach. Dzięki wdrożeniu nowego systemu czytelnicy Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mogą korzystać ze zbiorów tak samo jak użytkownicy najlepszych polskich bibliotek i zagranicznych bibliotek publicznych, naukowych, narodowych, specjalistycznych.

Trwa podłączanie do systemu kolejnych dużych bibliotek jak wojewódzkie biblioteki publiczne województw mazowieckiego, łódzkiego, lubuskiego i małopolskiego, biblioteki miejskie w Łodzi i Gdyni, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego oraz dużej grupy mniejszych bibliotek publicznych z województw: lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Wszystkie biblioteki podejmą pracę w jednym środowisku katalogowym, dzięki czemu ich czytelnicy otrzymają jak najszerszy dostęp do szybkiej i ujednoliconej informacji o zbiorach bibliotecznych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w wyszukiwarce Primo w połączonych katalogach Biblioteki Narodowej, w których znajdują się również zbiory Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Logotypy Biblioteki Nardodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0