Wizyta władz uczelni niemieckich w SGH

grupa osób pozuje do zdjęcia przed gmachem uczelni

31 marca 2023 roku władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gościły ponad 20 przedstawicieli władz uczelni niemieckich. Organizatorem spotkania była Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD).

Gości powitał rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Następnie prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, dokonał prezentacji naszej uczelni.

Przedstawiciele niemieckich uczelni i SGH podzielili się na grupę prezydencko-rektorską i kanclerską.

W części rektorskiej miały miejsce dwie prezentacje i rozmowy:  na temat sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, programu CEMS i podwójnych dyplomów, którą poprowadziła Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Katarzyna Kacperczyk, zaś Polsko-Niemieckie Forum Akademickie moderował dr hab. Juergen Wandel, prof. SGH.

Równolegle odbywała się część kanclerska pod egidą kanclerza SGH dr. Marcina Dąbrowskiego.

Następnie cała grupa ponownie wspólnie obradowała pod przewodnictwem dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Samorząd Studentów zaprezentowała jego przewodnicząca Marta Ekner, zaś Samorząd Doktorantów – Mirosław Łukasiewicz.

W części trzeciej posiedzenia głos zabrali przedstawiciele Klubu Partnerów SGH, dwóch firm działających na rynku niemieckim i polskim. Mówili o współpracy z SGH w ujęciu praktycznym. Firmę MAKRO reprezentował Paweł Kosla, Head of Controlling, a firmę Henkel – Wiktoria Brauksiepe, Head of Finance, absolwentka SGH.  

Spotkanie zorganizowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD).