Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Chcesz studiować ekonomię w języku niemieckim w Polsce? Chcesz w ten sposób zakwalifikować się na semestr studiów (Studienaufenthalt) w Niemczech i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? W SGH to jest możliwe. Dlatego zachęcamy do wybierania przedmiotów prowadzonych w języku niemieckim w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego (Forum) w SGH.

Czym jest Polsko-Niemieckie Forum Akademickie? 

To jednostka SGH organizująca zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w języku niemieckim, w tym niemieckojęzyczną międzykierunkową specjalizację na poziomie licencjackim „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten” („Zarządzanie polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi”).  

Forum organizuje również wiele innych wydarzeń niemieckojęzycznych: konferencje, cykliczne spotkania studentów i absolwentów z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, wspólne wyjazdy czy polsko-niemiecką szkołę letnią w SGH.  

Forum istnieje od ponad 27 lat i jest wspólnym polsko-niemieckim programem dydaktycznym finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej – Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetem Duisburg-Essen oraz z partnerami z obszaru biznesu (jak np. Deloitte, VW Bank), nauki i polityki (np. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec). 

SGH to jedyna uczelnia w Polsce, która umożliwia studiowanie ekonomii w języku niemieckim na poziomie uniwersyteckim i uzyskanie dodatkowego certyfikatu wraz z dyplomem ukończenia studiów. Forum jest otwarte dla wszystkich studentów studiów licencjackich. 

Program niemieckojęzyczny Forum obejmuje aż 27 przedmiotów i składa się z dwóch faz: fazy wstępnej (wprowadzającej) oraz fazy specjalizacji. Faza wstępna ma na celu zapoznanie studentów z zajęciami z ekonomii w języku niemieckim. Przedmioty tej fazy to przedmioty podstawowe, takie jak mikro- i makroekonomia, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze. Te przedmioty są również oferowane w języku polskim w SGH i mogą być zastępowane bez żadnych przeszkód przedmiotami w języku niemieckim.  
 

Faza specjalizacji obejmuje przedmioty (np. Controlling, Steuern, Unternehmensführung, Europäische Integration Deutsch- 
lands, Management Geistigen Eigentums), które są konieczne do ukończenia i otrzymania certyfikatu ukończenia specjalizacji międzykierunkowej „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”. 

Zajęcia Forum są prowadzone przez profesorów – native speakerów z naszych uczelni partnerskich z Niemiec: Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Duisburg-Essen, jak również przez native speakerów zatrudnionych w SGH. Wszyscy wykładowcy mają duże doświadczenie w nauczaniu studentów w obcym dla nich języku. 

Uczestnicy programu mogą ubiegać się o wartościowe stypendia DAAD (wyższe niż w ramach programu Erasmus+) na 3-tygodniowy kurs językowy i/lub trwające semestr studia w Moguncji. 

Specjalizacja międzykierunkowa „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten” przygotowuje do podjęcia pracy na niemieckim i polskim rynku pracy. Program Forum oferuje wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów zarządzania niemieckojęzycznymi firmami oraz ekonomiczne i polityczne uwarunkowania niemiecko-polskiej działalności gospodarczej, można też się dużo dowiedzieć o kompetencjach międzykulturowych w procesach zarządzania w relacjach niemiecko-polskich oraz doskonalić znajomość języka niemieckiego. Daje również możliwość nawiązania kontaktów z partnerami ze sfery biznesu, polityki i nauki. 

Absolwenci Forum pracują w prestiżowych instytucjach, np. w Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej, Przedstawicielstwie Handlowym Ambasady Austrii w Polsce, oraz w takich firmach jak: Deloitte, Volkswagen Bank, Comarch i in. 

Drodzy studenci! Zapraszamy do wyboru przedmiotów prowadzonych w języku niemieckim w ramach Forum! Skorzystajcie z tej okazji, aby wyróżnić się i podwyższyć swoje kwalifikacje i szanse na rynku pracy.  

Już na pierwszym semestrze studiów możecie zapisać się na jeden przedmiot  Forum – Mikroekonomia (Mikroökonomie I; 6 ECTS; prof. Jürgen Wandel; syg. 110504-1256). Możecie zaliczyć ten przedmiot po niemiecku zamiast po polsku i poznać możliwości naszego programu. Zachęcamy studentów pierwszego roku do zapisów na ten przedmiot. 

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się poprzez Wirtualny Dziekanat w terminach ogłoszonych na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego. 

Nie bójcie się języka niemieckiego. Dacie sobie radę!  

Dr hab. Jürgen Wandel, prof. SGH, dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH

Galina Wandel, Centrum Programów Międzynarodowych SGH